Skip to main content
search
Na ovogodišenjem međunarodnom sajmu životne sredine Ecofair, u četvrtak, 13. oktobra Beogradski fond za političku izuzetnost učestvovao je u debati koja je bila posvećena pitanju reciklaže u Srbiji. Imajući u vidu naše dugogodišnje angažovanje u oblasti zaštite životne sredine, prvenstveno kao Sekretarijat neformalne Zelene poslaničke grupe, i deo koordinacionog tima mehanizma Zelna stolica, naša Valentina je sa kolegom Mirkom Popovićem iz Beogradske otvorene škole – BOŠ moderirala debatu Recikleri vs Država – Da li radimo zajedno?

ecofair

Debatu između tima recikleri i tima država organizovala je Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada. Tim reciklera činili su Mihail Mateski, generalni direktor Greentecha,  Sandra Ziherl ispred Fabrike kartona Umka i Fabrike hartije Beograd i Kristina Cvejanov, predsednica SARAO, dok je tim države predvodio je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne, kao i Branislav Blažić, narodni poslanik i predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, dok je Dragan Jeremić, zamenik gradonačelnika grada Valjeva, bio pojačanje iz lokalne samouprave. Specijalan gost debate bila je prof. dr Mirjana Ivanović Drenovak, članica Pregovaračkog tima za Poglavlje 27.

U dinamičnoj dvosatnoj diskusiji razgovaralo se o vidljivom nedostatku političke volje za rešavanje problema u životnoj sredini i da nam nedostaju eksperti za ovu oblast. Sami kapaciteti nadležnog Ministarstva nisu dovoljni da bi se efikasno odgovorilo na sve zahteve kako privrede, tako i one koje nosi proces pregovora o Poglavlju 27. Jedinstven stav reciklera je da je Srbiji neophodno efikasno i zasebno Ministarstvo životne sredine, a na njegovom čelu ekspert koji ima političku podršku i odrešene ruke. Primeri izneti u okviru debate, loša iskustva u procesu izgradnje regionalnih deponija u Subotici i Kaleniću, pokazuju da česte promene vlasti i nedostatak kadrova i u lokalnim samoupravama koče realizaciju bitnih infrastrukturnih projekata čak i kad je za njih moguće obezbediti novac iz fondova evropske unije. Dr Mirjana Drenovak je najavila da se otvaranje pregovora o Poglavlju 27 očekuje sledeće godine, a da će pregovarački tim u narednom periodu u okviru pripreme za pregovore intenzivirati saradnju sa Privrednom komorom, udruženjima reciklera i civilnim sektorom. Branislav Blažić, predsednik Odbora za životnu sredinu u Skupštini Srbije, istakao je da je izuzetno važno uspostaviti dijalog sva tri sektora i najavio da će u narednom periodu u okviru Odbora za životnu sredinu u Skupštini Srbije organizovati javna slušanja, kroz koja bi se analizirale mogućnosti unapređenja regulatornog okvira za oblast životne sredine i upravljanja otpadom.

U zaključku debate Mirko Popović je najavio formiranje Nacionalne konferencije o upravljanju otpadom, koja će okupiti sve relevantne učesnike u ovoj oblasti i obezbediti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije stalnu angažman predstavnika sva tri sektora na pripremi novih zakonskih rešenja, kao i predloga rešenja za bolju implementaciju postojećeg okvira, a sve u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom u Srbiji.

Više informacija o aktivnostima tokom sajma dostupno je ovde.

Close Menu