Skip to main content
pretraga

U okviru projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju tokom novembra i početkom decembra organizovano je nekoliko onlajn treninga posvećenih Inovativnom razmišljanju.

Naši projektni i programski partneri imali su priliku da se upoznaju sa konceptom Inovativnog razmišljanja kroz sve njegove faze. Inovativno razmišljanje (Design Thinking) predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja.

Photo: uxdesign.cc

Onlajn treninzi Inovativnog razmišljanja održani su desetog, osamnaestog, dvadeset šestog i tridesetog novembra, kao i trećeg decembra. Treninge su držali Igor Jojkić i Mirela Rajković.

Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ovog metoda, aktivisti se podstiču da isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju konačnog cilja zagovaranja.

Close Menu