Skip to main content
search

U sredu 23. juna, u Zaječaru je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike iz obrazovnih ustanova.

Debata je obuhvatila tri dela. Prvi deo odnosio se na uvodne reči i obraćanja zamenika gradonačelnika Zaječara, Vladimira Videnovića, Gorana Radosavljevića, direktora Timočkog omladinskog centra i Sonje Licht, predsednice Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Drugi deo – Razvojni potencijali grada Zaječara, odnosno, predstavljanje socio-ekonomskih aspekata razvoja grada identifikovanih kroz istraživanje Timočkog omladinskog centra i BFPE. U okviru trećeg dela – Plan razvoja grada Zaječara: predstavljanje i diskusija o planovima dugoročnog razvoja, načelnik odeljenja za lokalni ekonomski razvoj predstavio je proces izrade lokalnog plana razvoja, koji su glavni elementi i ciljevi, nakon čega su usledila pitanja i komentari učesnika.

Učesnici debate usaglasili su se da Zaječar ima potencijal za razvoj, pre svega kulturni, fokusirajući se prvenstveno na Romulijanu, koja je ove godine uvrštena na Uneskovu listu svetske kulturne baštine. Kako bi se grad razvijao, neophodno je neposredno i neodložno ulaganje u decu i mlade u Zaječaru, jer Zaječar kao manji grad ne sme da dopusti odlazak niti jednog talenta.

Pored ulaganja u ljudski kapital u Zaječaru, kao potencijal za razvoj grada pomenut je i spomen-park šuma Kraljevica, seoski turizam u okolini grada, ali i festival „Outhide„, koji je u nekoliko navrata promovisao sam grad i privlačio mlade širom Srbije.

Close Menu