Skip to main content
pretraga

Zagađenje vazduha predstavlja jedan je od problema koji u prethodnim godinama dominantno okupira pažnju javnosti, posebno u mesecima kada traje grejna sezona. Dokument koji bi trebalo da uredi ovu oblast je Program zaštite vazduha u Republici Srbiji. Tako je neformalna Zelena poslanička grupa 14. juna održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine na kojem je predstavljen nacrt Programa, ali i Analiza zakonodavnog okvira zaštite vazduha.

Analiza zakonodavnog okvira zaštite vazduha vrši pregled postojećeg stanja kvaliteta vazduha u Srbiji, uslova monitoringa kvaliteta vazduha i količine zagađenja koje dolazi iz pojedinačnih polutanata. Na sve to, Analiza ukazuje i značaj usvajanja Strategije zaštite vazduha, koja je sadržana u novom Progranu zaštite vazduha.

Analiza je izrađena u okviru programa „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine“ koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

Close Menu