Skip to main content
search

Okrugli sto je održan u prostoru POMAK, a u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom.

Na početku dogačaja, učesnike je pozdravio direktor POMAK-a, Ivan Živković. Učesnici okruglog stola imali su priliku da čuju izlaganje izaslanika odbrane Republike Austrije, pukovnika Tomasa Ahamera, koji je govorio o načinima međunarodne saradnje država koje se pozicioniraju kao vojno neutralne. Nakon izlaganja pukovnika Ahamera, Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku govorio je na temu ,,Prioriteti i mehanizmi bezbednosne saradnje Srbije“. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, izneo je završno predavanje koje je u fokusu imalo bezbednosne i odbrambene aspekte vojne saradnje sa Evropskom unijom. Nakon izlaganja govornika, pokrenuta je diskusija u kojoj su učešće uzeli predstavnici lokalne samouprave, lokalnog civilnog sektora i predstavnici akademske zajednice. Ukazano je na značaj koji ovakva vrsta diskusije ima pred lokalnom publikom i koliko je važno da se ona vodi i van glavnog i drugih većih gradova u Srbiji.

Kroz izlaganja govornika i diskusiju koja je usledila, došlo se do bitnih zaključaka, poput toga da vojna neutralnost ne podrazumeva i izolaciju u okviru međunarodne saradnje, da postoje brojni akteri sa kojima Srbija može ostvariti partnerstvo bez obzira na proklamovanu politiku vojne neutralnosti, kao i da ostvareno partnerstvo donosi konkretne koristi i građanima Srbije, u domenu novih prilika za zaposlene u sistemu odbrane, namenskoj industriji, i zaštitu (svih građana) u vanrednim situacijama.

Okrugli sto u Zaječaru je treći po redu koji je održan u okviru projekta, nakon Novog Sada i Novog Pazara. Naredni, u saradnji sa Institutom za evropske poslove, biće održan u Nišu, 10. decembra, na Pravnom fakultetu; da bi peti i poslednji okrugli sto predviđen projektom bio održan u Sremskoj Mitrovici 17. decembra.

Close Menu