Skip to main content
search

Na koji način možemo doprineti smanjenju, ponovnom korišćenju i recklaži odeće? Svake godine u SAD 10 miliona tona (do 2019. porašćce na 15 miliona t) tekstilnih proizvoda završi na deponijama. „Uticaj na životnu sredinu je zaista zastrašujući” nastavlja autor članka, a posebno imajući u vidu da se za proizvodnju prosečne majce kratkih rukava iskoristi 2.600 litara vode. Samo 2 od 15 miliona tona tekstila koji se svake godine baci, ponovo se iskoristi ili reciklira. Stoga autor poziva na promenu sa linearnog „uzmi, napravi i (od)baci” modela ekonomije ka mnogo efikasnijem modelu – cirkularnoj ekonomiji i naglašava njen ekonomski potencijal koji još uvek nije u potpunosti istražen. Trenutno, u SAD-u sektor privrede koji se bavi ponovnim korišćenjem proizvoda svake godine iskoristi 1,7 miliona tona tekstila godišnje, zapošljava oko 100.000 radnika i generiše 1 milijardu dolara u platama.

Ceo članak možete pročitati ovde.

Close Menu