Skip to main content
search

Članak objašnjava kako je danska kompanija Philips usvojila i zastupa principe cirkularne ekonomije u svom poslovanju i koje su tri osnovne  ideje vodilje u redizajnu ambalaže. Prvo, pre osmišljavanja materijala za pakovanje razmišlja se da li će na kraju završiti u sistemu reciklaže  ili se može ponovo upotrebiti. Drugo, Philips sarađje sa dobavljačima ambalaže kako bi koristio održive materijale koji se mogu reciklirati ili već dolaze iz obnovljivih izvora. Treće, kupci imaju posebna očekivanja od pakovanja kao što je da se sastoji od malo materijala ili da ne sadrži opasne materije. Takođe, Philips ima veoma jasna uputstva povraćaja ambalaže što dodatno olakšava proces reciklaže.

Ceo članak možete pročitati ovde.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu