Skip to main content
pretraga

Radna grupa „Žene i životna sredina” koja je organizovana u saradnji sa neformalnom Zelenom poslaničkom grupom, okupila je odbornice zainteresovane za pitanja životne sredine, ali i ulogu žena u ovom kompleksnom i za Srbiju veoma važnom pitanju. Cilj panela je bio da se predstavi koncept ekofeminizma, povezanost žena i prirode, ali i zelena ekonomija kao mogućnost za ekonomsko osnaživanje žena. Naša Valentina Đureta je moderirala sesiju uz podršku koordinatorke Zelene poslaničke grupe, narodne poslanice Jasmine Karanac.

Zaključci panela su:

  • diskusija tokom panela je još jednom pokazala da je ovo veoma važna tema i neophodno je da ima veće prisustvo u javnosti, prvenstveno kako bi se promenila trenutna paradigm po kojoj se pitanja iz oblasti zaštite životne sredine uglavnom posmatraju kao trošak, a ne kao mogućnost za razvoj novih zelenih poslova;
  • zeleni poslovi su prepoznati kao mogućnost za ekonomsko osnaživanje žena i veće uključivanje u društvene i političke tokove;
  • odbornice u lokalnim samoupravama mogu i moraju kroz javne politike biti veća podrška za inicijative zelenog ženskog preduzetništva na lokalu;
  • neophodno je obezbediti podsticaje na lokalnom nivou, kao i obuke za pisanje projekata i razvoj ženskog preduzetništva i unapređenja zaštite životne sredine, a civilni sektor svakako u tome može biti podrška imajući u vidu iskustva koja već poseduje;
  • posebno je naglašeno da zelene teme imaju budućnost u tranziciji ka zelenoj ekonomiji i da je važno pratiti i podsticati rodnu ravnopravnost  jer su danas žene podzastupljenje u oblasti zelene ekonomije (80% čine muškarci).

Ova aktivnost realizovana je uz podrsku Kancelarije Programa ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) za rad neformalne Zelene poslanicke grupe koji finansira Globalni fond za zastitu zivotne sredne (GEF).

Close Menu