Skip to main content
search

Projekat “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradanju na lokalnom nivou” uspešno je sproveden od strane Beogradskog fonda za političku izuzetnost, zajedno sa partnerima, Ligom Roma i Opštinom Niška Banja. Projekat finansira Evropska unija. Cilj projekta je da doprinese socijalnoj i ekonomskoj inkluziji Roma povratnika i IRL koji su odlučili da ostanu u RS primenom modela saradnje organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora. 

U prvoj fazi realizacije projekta izrađene su 164 socijalne karte, u saradnji sa Departmanom za sociologiju Univerziteta u Nišu, svi intervjui sa potencijalnim korisnicima rađeni su uživo, obuhvaćeno je oko 600 članova porodica. Izradom socijalnih karti napravljena je selekcija i odabir 27 porodica kojima je pružena pomoć u vidu adaptacije njihovih stambenih objekata kao i dve porodice čiji su stambeni objekti bili u jako lošem stanju i kojima su kupljene dve kuće sa okućnicom. 

Prilikom izrade socijalnih karti ispostavilo se da oko 2/3 ispitanih nije znalo za dodatne mogućnosti, materijalne pomoći i pomoći prilikom zapošljavanja, nisu imali informaciju o postojanju poverenika za izbeglice, kao ni ostalih organizacija koje nude pomoć, oni koji su za to znali uglavnom su živeli u gradskom delu opšine.

Paralelno sa izradom socijalnih karti, otvorena je i BFPE kancelarija u Niškoj Banji, koja je prepoznata kao mesto okupljanja, svojevrsni Info centar ne samo za korisnike projekta, već i za sve one pripadnike romske populacije kojima su potrebne različite vrste pomoći. Takođe, kancelarija je prepoznata kao manje formalna od opštinskih službi ali brže i lakše dostupna. Korisnicima je od početka projekta na raspolaganju bio i advokat uz pomoć kojeg su korisnici ostvarili pravo na socijalnu pomoć/zdravstveno osiguranje/penziju/invalidsku penziju, mnogi od njih bili su upućivani na razne obuke i konkurse koje je organizovala Nacionalna služba za zapošljvanje kao i organizavcije poput HELP-a, DIMAK-a Studentske unije Roma sa kojima smo uspostavili saradnju.

Kako bi se korisnicima šti više izašlo u susret i kako bi se osnažIli na putu ka zaposlenju odrađena je i analiza tržišta rada u saradnji sa CEVES-om i Regionalnom privrednom komorom a kasnije je potpisano i 5 memoranduma o saradnji sa opštinom Niška Banja koja će nastaviti da upućuje korisnike na razgovore za posao i u budućnosti.

Oko 110 korisnika je prošlo različite vrste obuka, trening zaštite na radu bio je namenjen korisnicima koji su kasnije i bili zaposleni kao dodatna pomoć pri adaptaciji njihovih kuća, tzv. soft skills treninzi namenjeni ženama i muškarcima, na osnovu analize potreba ciljne grupe  –  odrađena je i obuka za zanimanje viljuškarista. Trening namenjen ženama bio je posebno interesantan, jer se među korisnicama javila i ideja o osnivanju ženske zadruge, a dodeljena im je i poslovna garderoba za buduće razgovore za posao.

Kao vrhunac projekta odrađena je i adaptacija i sanacija kuća 27 porodica a jedna porodica je dobila građevinski materijala iz sopstvenih sredstava KIRS-a. Dvema najugroženijim porodicama, čiji stambeni objekti nisu mogli biti adaptirani, dodeljene su 2 seoske kuće sa okućnicom.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu