Skip to main content
search

Tekst je prvobitno objavljen na sajtu projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

U sredu, 25. novembra 2020. godine, Beogradska otvorena škola (BOŠ), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN Srbija) održali su online konferenciju pod nazivom Dijalog: Saradnjom do promene. Na konferenciji su dodeljene nagrade najboljim pokretačima promena za tekuću godinu, a na drugom delu konferencije učesnici i učesnice su imali priliku da se uključe u dijalog sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. 

Ko su pokretači promena 2020?

Pokretači promena su aktivni građani i građanke koji svojim naporima grade bolje društvo. Ove nagrade slave najinspirativnije i najuspešnije kampanje javnog zagovaranja i podstiču nas da radimo na pozitivnim promenama u zajednici. 

Nagrade za Pokretače promena 2020 dodeljene su u četiri kategorije:  

I kategorija: Saradnjom do promene, primeri dobre prakse i uspešne saradnje javnih vlasti i organizacija civilnog društva.  

  • Dobitnik nagrade: Savez slepih Srbije za inicijativu Ratifikacija Marakeškog sporazuma koji ima za cilj veću pristupačnost formata pisanih materijala za slepe, slabovide i druge osobe sa invaliditetom. 

II kategorija: Prvi glas građana – kampanjа koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja pokrenula veliki broj građana oko nekog cilja.  

  • Dobitnik nagrade: Čepom do osmeha istoimene inicijativečija kampanja obezbeđuje pomoć deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. 

III kategorija: Pohod na aktivizam – uspešne inicijative neformalnih grupa, a u okviru koje su nagradu podelila dva projekta.  

  • Dobitnici nagrade: Neformalna grupa Pakleštica UVEK usmerena na obnovu sela na Staroj Planini i inicijativa Odbranimo Teslu iz Pančeva grupa građana koja čuva zelene površine u svom naselju. 

IV kategorija: Pokretač/ica promena  

  • Dobitnica nagrade: Milja Vuković, Zero & Low Waste Serbia koju je zajednica prepoznala kao osobu koja inspiriše druge na promene na temu zaštite životne sredine. 

Posebne zahvalnice su dodeljene sledećim inicijativama:   

  • Radmili Urošević, inicijativa Volonterski servis Zvezdare – za doprinos jačanju volonterizma; 
  • Književnom festivalu Užičke gimnazije za inicijativu Na pola puta – za doprinos mladih prekograničnoj i regionalnoj saradnji;
  • Seoskom kulturnom centru Markovac – za rodnu ravnopravnost i poboljšanje kulture u ruralnim zajednicama; 
  • Grupi Kotež – za mobilizaciju zajednice; 
  • Grupi Somborske šnajderke – za solidarnost u krizi. 

Saradnja države i civilnog društva: Kakva je perspektiva?

U okviru novoformirane Vlade osnovano je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; a mandat ovog Ministarstva je pokretanje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, dalji razvoj i primena strateških dokumenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i dalje unapređenje saradnje između organa javne vlasti, civilnog društva i privatnog sektora.  

Teme panela na drugom delu konferencije bile su upravo razmatranja o prioritetima i misiji ministarstva, kao i mapiranje predloga saradnje sa civilnim društvom, kako sa ministarstvom, tako i sa ostalim organima javnih vlasti.  

Uz veliku zahvalnost neumornih aktivista organizacija civilnog društva i podršku međunarodnih i domaćih organizacija sa zadovoljstvom ću učestvovati u dijalogu koji je pred nama, a koji treba da ohrabri sve koji žele da stupe u dijalog. Ideja je da budemo na usluzi razvoja dijaloga. Moj predlog jeste da svi na javnim pozicijama slušaju kritiku i da to bude na korist čitavog društva, a da predstavnici civilnog društva dele svoje znanje sa svim građanima i građankama Srbije, istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. 

Države koje najviše napreduju su one koje neguju konstruktivnu saradnju između vladinog i nevladinog sektora, uključujući civilno društvo, privatni biznis i medije,dodala je Šenli Pinčoti (Shanley Pinchotti), vršilac dužnosti direktora USAID Srbija. Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvojuuz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Close Menu