Skip to main content
search

Regionalna Konferencija Investira(j)mo u otpornost društva čiji su organizatori Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP regionalna kancelarija u Istanbulu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i Beogradski fond za Političku izuzetnost, održana je 23. i 24. Novembra u Beogradu. Konferencija je okupila više od 20 govornika iz regiona i preko 100 regionalnih učesnika koji su pokušali da kroz 4 sesije zajedno odgovore na ključna pitanja koja se tiču daljeg unapređivanja investiranja u otpornost društva, kako bi se kroz razvoj otpornosti smanjili troškovi oporavka nakon prirodnih katastrofa, ali i nesreća koje je izazvao čovek.

Kroz 4 panela u dva dana razmatrane su dve ključne teme.

Prvog dana ključna tema bili su načini na koje se može poboljšati ulaganje u otpornost kako bi se društvo učinilo otpornijim na prirodne katastrofe. Uvodni govornici bili su zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Republici Srbiji, Steliana Nadera, kao i predstanvici državnog sektora, ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Marko Blagojević.

Fokus prvog panela bio je usmeren na povezanost klimatskih promena, elementarnih nepogoda i neophodnost razvoja kapaciteta i resursa koji bi umanjili ukupnu štetu nastalu prilikom elementarnih nepogoda kada do njih dođe, kao i mehanizme koji su predviđeni za delovanje u vanrednim situacijama. Ukazano je na značaj koji imaju prostorni i drugi podaci prilikom razvijanja ovih aspekata, kao i potreba da se govori o ljudskom aspektu, koji se ne sme izostaviti u razgovoru o posledicama katastrofa. Priliku da govore na prvom panelu imali su predstavnici državnog sektora i eksperti iz Srbije, kao i predstavnici iz Crne Gore i Turske.

Fokus drugog panela bio je finansijski aspekt ulaganja u otpornost koji je dao priliku ekspertima da kroz diskusiju sa učesnicima dođu do odgovora na pitanja koja su se zasnivala na postojeći sistem finansiranja i način kako ga unaprediti.

Drugog dana, tema razgovora su bili otporni gradovi i zajednice. Kroz dva panela, predstavnici Srbije na nacionalnom, ali i lokalnom nivou imali su priliku da kroz zajedničku diskusiju sa govornicima iz Hrvatske, Makedonije, Albanije i Turske diskutuju o primerima dobre prakse, ali i načinima za unapređenje u zajednicama koje još uvek nisu otporne. Uvodni govornici na dva panela drugog dana bili su Sandra Nedeljković, zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i Vladimir Cucić, komesar Komesarijata za Izbeglice i migracije. Prvi panel je okupio predstavnike sa lokalnog nivoa, dok je drugi panel razmatrao načine dostizanja otpornosti putem procene potrebnih kapaciteta, resursa za razvoj i sprovođenju integrisanih politika i planova u situacijama masovnih migracija.

Završni govornici koji su imali priliku da iznesu zaključke, napomene i poruke koje su  poslate za vreme trajanja konferencije bili su Ivan Bošnjak, državni sekretar u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i Armen Grigoryan, savetnik za klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofa iz Regionalnog centra UNDP-a u Istanbulu.

Close Menu