Skip to main content
search

Fotografije: BFPE

Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno sa Grupom 484 organizovao je okrugli sto „Parlament i politika migracija“ koji je održan 11. jula u hotelu Zira.

O pitanju migracija i trenutnoj situaciji u ovoj oblasti govorili su u uvodnom izlaganju Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484, predsednica BFPE, Sonja Licht, kao i Aleksandra Kalinić, predstavnica Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Pitanje migracija je izuzetno važno na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Kao takvo, visoko je postavljeno u političkom diskursu, kao tema u izbornim kampanjama ali i kroz oštre debate u političkim i parlamentarnim raspravama. Pitanje migracija je veoma relevantno i u našem kontekstu. Srbija je zemlja u kojoj su utočište pronašle stotine hiljada izbeglica i interno raseljenih lica, suočeni smo sa globalnim izazovom izbegličko-migrantske krize, pitanjem readmisije, ali i odlaskom mladih i obrazovanih, kao i ljudi sa posebnim znanjima i veštinama. 

Imajući u vidu da je politika migracija obuhvaćena i poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao i značaj koji se praćenju napretka u ovoj oblasti pridaje od Evropske unije, cilj okruglog stola bio je da se kroz panele razgovara o specifičnim ulogama i modalitetima iniciranja i praćenja reformskih procesa u oblasti migracija

O gorenavedenim temama i izazovima govorili su i poslanici Narodne skupštine Republike Srbije: narodni poslanik dr Vladimir Orlić, narodna poslanica Nataša Vučković, narodna poslanica dr Sanda Rašković Ivić, narodna poslanica Tatjana Macura kao i narodni poslanik dr Predrag Jelenković. U razgovoru je posebno istaknuta neophodnost intenziviranja debate na temu migracija putem javnih slušanja i sednica odbora u Parlamentu.  Uključivanje civilnog društva, kao partnera u procesu reformi ocenjeno je kao veoma važan deo procesa, a naročito kada govorimo o kontroli primene zakonskih propisa (stručna mišljenja, zajedničke analize, predlozi..). Narodna poslanica Sanda Rašković Ivić ukazala je i na značaj formacije izvršnog tela koje bi se bavilo i pitanjima emigracija i imigracija – Uprave za migracije. Pored toga, narodna poslanica Nataša Vučković ukazala je na važnost interparlamentarne saradnje ili neki vid međusektorskog tela u Parlamentu koje bi se bavilo pitanjima migracija, kao što to slučaj u uporednim praksama. Učesnici okruglog stola saglasili su se da pitanje migracija mora da postane i pitanje lokalnih samouprava, i da je decentralizacija i u tom smislu, jedan od uslova za dalji napredak reformi u ovoj oblasti. 

Treći panel bio je posvećen zagovaračkim inicijativama prema parlamentu i primerima dobre prakse, a o tome su govorili Vilads Zahle iz Evropskog saveta za izbeglice i prognanike, Sander Šap iz Holandskog saveta za izbeglice, kao i Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije iz Zagreba.

Jedan od zaključaka okruglog stola bio je da pitanje migracija ne bi smelo da izađe iz fokusa na svim nivoima odlučivanja i da je neophodno da se i pored postojanja zakonske regulative učine zajednički napori kako bi se ostvarila pravilna implementacija iste. 

Okrugli sto organizovan je kao jedna od aktivnosti projekta Zaštita prava migranata – Visoko na političkoj agendi (CHANGE), koji se sprovodi zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa. 

Close Menu