Skip to main content
pretraga

Na inovativan način do veće saradnje u regionu

Fotografije: Svetlana Stefanović/BFPE

Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno za Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovao je prvi hakaton u okviru projekta „Dijalog za budućnost“ u prostorijama ICT hub-a u periodu od od 12. do 14. jula.

Nakon što je putem konkursa odabrano 20 mladih programera/ki, dizajnera/ki, aktivista/aktivistkinja, influensera/ki, blogera/ki, vlogera/ki iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, ekipa se okupila u nameri da zajedno u roku od 24 sata osmisle i kreiraju konkretno rešenje, a u cilju unapređenja društvene kohezije, dijaloga i razmene mišljenja među mladima.

Koordinatorka projekta Svetlana Stefanović pozdravila je učesnike/ce, predstavila projekat  i planirane aktivnostu u okviru projekta “Dijalog za budućnost” i zvanično otvorila Hakaton. Ona je istakla važnost razgovora, deljenja ideja i mišljenja, ali i umrežavanje kao osnovu za dalju saradnju i umrežavanje između mladih ljudi u regionu.  

Učesnici su potom započeli razvijanje ideja koje će tokom narednih 24 sata sprovesti u delo četiri ekipe, koje se sastoje od 4 do 5 članova/članica, i to dva programera/ke, dizajnera/ke i dvoje aktivista/kinja.

Odabrani timovi su u svom radu sve vreme imali podršku mentora, i to Maše Milutinović i Uroša Krčadinca iz Srbije, Feđe Stojanovića iz Bosne i Hercegovine i Vukašina Rakočevića iz Crne Gore. 

Nakon otvaranja Hakatona mentori i mentorka su rad sa timovima započeli predstavljanjem pravila hakatona, šta se od njih u daljem radu očekuje kao i na šta da obrate pažnju prilikom odabira ideja na kojima će raditi. Učesnici su dobili informacije o svim koracima koje je potrebno preduzuti kako bi se od ideje došlo do konkretnih rešenja i proizvoda. 

U prvim satima hakatona, odabrani timovi su se bavili osmišljavanjem ideja koje bi mogli da pretoče u konkretnu akciju. Uz pomoć mentora su polako uspevali da kristališu u kom pravcu bi voleli da se njihova zajednička aktivnost odvija, a u zavisnosti od uočenih problema, njihovih afiniteta i interesovanja. 

Nakon 24 sata neprekidnog rada, svaki od timova uspeo je da svoju  početnu ideju pretoči u konkretnu akciju i da osmisli načine na koje će svoju ideju da pretoči u realnost. 

Prvi tim radio je na rešenju koje se bavilo problemima zaštite životne sredine na lokalu i osmislio je „Ekostražu“ jedinstvenu web platformu i aplikaciju uz pomoć koje je moguće sprovesti raznolike ekološke akcije, a čiji je cilj lakše okupljanje mladih na lokalnom nivou koji bi zajedničkim aktivnostima doprineli očuvanju životne sredine.

Drugi tim osmislio je inovativno rešenje u vidu aplikacije „Vodobran“ koji bi se bavio temama zagađenja voda i ranog upozorenja o nivou zagađenosti na svim vodotokovima u tri zemlje, i koji bi podizao svest o važnosti brige o vodama, jer je to resurs koji u budućnosti može itekako biti ugrožen. 

Treći tim se u osnovi svog rada bavio problematikom nasilja nad ženama u regionu, ponudivši jedno od rešenja uz pomoć kojeg bi se mladim ženama pružile informacije o tome šta je nasilje i kako se prepoznaje, ali i deljenje priča onih koje su već prošle kroz nasilje, a što bi doprinelo i pomoglo umrežavanju i međusobnoj podršci u okviru web platforme „Nisi sama“.

Poslednje idejno rešenje, aplikacija E-kooperativa osmišljena je sa ciljem  da malim poljoprivrednim proizvođačima pomogne da se povežu i umreže uz pomoć jedinstvene platforme, putem koje bi njihovi proizvodi postali dostupni većem broju korisnika. Na taj način bi se očuvali mali proizvođači a samim tim bi se i podržao ostanak mladih na poljoprivrednim gazdinstvima.

Učesnici su prezentovali svoje ideje pred žirijem koji su činili predstavnici ICT Huba, UNICEFa Srbije, mentori/ke, ali predstavnici BFPEa. Članovi i članice žirija su pred sobom imali težak zadatak, ali na kraju odabrao 2 rešenja kao najbolja i za koja je predviđena dalja razrada uz podršku mentora. Ideje „Ekostraža“ i „Nisi sama“ nastaviće sa radom i u narednim mesecima, a najbolji tim biće u prilici da svoju ideju predstavi tokom Beogradskog bezbednosnog foruma koji će se održati od 16. do 18. oktobra.

Hakaton je realizovan u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Za više informacija o Zajedničkom regionalnom programu „Dijalog za budućnost” posetite stranicu http://bit.ly/JRP-DFF.

Close Menu