Skip to main content
pretraga

U zgradi Narodne skupštine 10. marta održan je drugi sastanak članova i članica Zelene poslaničke grupe.

Prisutnima su predstavljeni ključni zaključci sa seminara koji je održan u Babama od 27-28. februara, a cilj sastanka bio je dogovor oko koordinacije daljeg rada, kao i odabir koordinatora za period od šest meseci.

Za koordinatore ZPG u periodu mart-avgust 2015. godine izabrani su Mirjana Đoković, Nada Lazić i Dejan Radenković.

Nadležnosti koordinacionog tima su zakazivanje sastanaka, predlaganje i koordinacija aktivnosti, sastanci sa zainteresovanim pojedincima i organizacijama, obraćanje javnosti uz saglasnost članova i članica grupe. Mandat svakog koordinacionog tima je 6 meseci, a prilikom kandidovanja mora se voditi računa o rodnom balansu.

Dogovoreno je da iako postoje tri tematske celine kojima Grupa želi da se bavi tokom svog mandata, da se članovi grupe ne dele u pojedinačne tematske grupe pri radu, već da učestvuju u svim grupama. Svaki od tri koordinatora će biti zadužen za po jednu tematsku gurpu.

Kako je veoma izvesno da cela Grupa neće uvek biti u mogućnosti da se zajednički izjasni o nekoj temi, predloženo je i usvojeno da se u daljim aktivnostima nađe najmanji zajednički sadržilac ispred cele grupe i dogovoreno da Grupa zajednički nastupa kada su zakoni u pitanju.

Predložene tematske aktivnosti Grupe u narednom periodu su:

  1. Imajući u vidu da je jedna od tema kojom Grupa želi da se bavi pitanje pošumljenosti Srbije i pošumljavanja, dogovoreno je da grupa može zajednički da podnese amandman kojim bi se tražilo od nadležnog ministarstva da se uradi karta erozije u Srbiji.
  2. Takođe, predloženo je da Grupa inicira javno slušanje na temu prikupljenih sredstava od inspekcijskih službi na lokalnom nivou.
  3. Razumejući važnost Poglavlja 27 postavljeno je pitanje šta bi Grupa mogla da radi po ovom pitanju, odnosno da li da radi sa Odborom za zaštitu životnu sredinu i Odborom za evropske integracije ili da radi otvoreno sa javnošću. Jedan od predloga je bio i da kako su pojedini članovi Grupe istovremeno i članovi Odbora za zaštitu životne sredine da neke od inicijativa Grupe mogu da se usaglase i kao inicijative Odbora.
  4. ZPG je spremna da predloži organizaciju skupa o predpristupnim fondovima i pitanjima kapaciteta za pisanje projekata na koji bi pozvali nadležno Ministarstvo, ali i Kancelariju za evropske integracije, lokalne samouprave, predstavnike akademske zajednice…

Dogovoreno je da bi Grupa mogla da inicira jedan skup na temu „Šta je Poglavlje 27?” i da bi to mogla da bude tema sastanka sa NVO, odnosno nastavak prakse održavanja otvorenih vrata sa predstavnicima civilnog sektora.

Ovim sastankom i izborom koordinacionog tima Zelena poslanička grupa dobija formu i čvrsto verujemo u to i efikasnost u radu.

Tekst Marija Mutić, fotografije zelenidijalog.rs

Close Menu