Skip to main content
search

Od 23. do 29. marta, u saradnji BFPE i Instituta za održive zajednice (ISC), organizovana je studijska poseta Briselu za predstavnike/ice nevladinih organizacija koje ISC u Srbiji podržava u okviru svog programa „Civil Society Forward“. Učesnici su upoznati sa radom i funkcionisanjem briselskih institucija, sastali su se sa brojnim zvaničnicima i održali više veoma korisnih sastanaka u vezi organizacione i finansijske održivosti civilnog društva u Srbiji.

Da su predstavnici nevladinih organizacija zainteresovani i za širi geopolitički kontekst videlo se tokom diskusija. Srdačni Diogo Pinto, generalni sekretar Evropskog pokreta u Briselu razgovarao je tokom dva sata o široj Evropi za koju se zalažu i o posledicama narušavanja bezbednosti u Ukrajini za dalje proširenje i spoljnu politiku Evropske unije.

Učesnici u razgovoru sa Majklom Lijem iz Maršalovog fonda.

Učesnici u razgovoru sa Majklom Lijem iz Maršalovog fonda.

Sa Majklom Lijem, bivšim generalnim direktorom za proširenje u Evropskoj komisiji, razgovarali smo o budućnosti Evropske unije i spoljnoj i politici susedstva. Majkl Li je trideset godina radio u institucijama Evropske unije na pozicijama odlučivanja, te smo ga pitali kako vidi budućnost Evrope nakon ulaska balkanskih zemalja, dokle će se ići sa proširenjem i kako politički i vojni odnosi sa SAD utiču na politike koje se donose u Briselu.

Civilno društvo ključna je komponenta procesa proširenja, izjavio je Žan-Erik Pake.

U Evropskoj komisiji smo čuli da je civilno društvo ključna komponenta procesa proširenja od Žan Erik Pakea, šefa sektora u Direktoratu za proširenje.  U Komisiji se povela rasprava da li nevladin sektor mora imati jedinstven glas i kako se zajednički lobira oko važnih tema koje moraju ući u Izveštaj o napretku.

U kojoj meri nevladine organizacije učestvuju u procesu planiranja pretpristupne pomoći za Srbiju, šta će raditi evropski konvent i kako su formirani timovi za pregovore, naši sagovornici iz Brisela pitali su predstavnike civilnog društva iz Srbije.

Budućnost nevladinog sektora u Srbiji bila je treća velika tema studijske posete. U Fondaciji kralja Bodina, razgovarali smo o individualnoj filantropiji u Srbiji i zašto ljudi daju novac u humanitarne svrhe ali im je teže da ulažu u civilni sektor koji zastupa njihove ideje.

U poseti organizaciji TRIALOG.

U poseti organizaciji TRIALOG.

U Trialog organizaciji, razgovarali smo o razvojnoj pomoći i pitali smo koliko je bilo potrebno vremena nevladinim organizacijama Centralne i Istočne Evrope da se transformišu u pružaoce usluga u novim regionima.

Na kraju, vrlo upečatljiv sastanak imali smo sa Sandrom Petrović Jakovina, poslanicom u Evropskom parlamentu koja je i alumnistkinja BFPE programa RAD. Ona nam je pričala o pravima mladih mama poslanica, o odluci Evropskog Parlamenta da ne podrži izjednačavanje plata između žena i muškaraca i o svom ličnom zalaganju i pomoći interesnim grupama u Hrvatskoj.

Close Menu