Skip to main content
search
Fondacija BFPE, jedna od članica Asocijacije škola za političke studije, izražava solidarnost sa nedavnom presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju koji se tiče Škola za političke studije Saveta Evrope protiv Ruske Federacije.

Dana 18.06.2024, sud je presudio u korist Asocijacije škola, osudivši Rusku Federaciju zbog označavanja škole kao „neželjene organizacije“ prema zakonodavstvu koje je usmereno na gušenje opozicionih glasova, NVO-a, medija i branilaca ljudskih prava. Sud je utvrdio da su akcije Rusije kršile Član 11 (sloboda okupljanja i udruživanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima, tumačene u svetlu Člana 10 (sloboda izražavanja).

Nils Muižnieks, predsednik Asocijacije škola za političke studije, pozdravio je odluku suda ističući da predstavlja prekretnicu za organizacije koje su nepravedno targetirane od strane represivnih vlasti. Pravne procedure i aplikacija Evropskog suda za ljudska prava podržane su neumornom posvećenošću i pro bono asistencijom Kirila Korotejeva, direktora AGORA International Group for the Defence of Human Rights.

Asocijacija škola političkih studija, osnovana 2008. godine, obuhvata Škole za političke studije širom Evrope i Severne Afrike, promovišući demokratsku kulturu među mladim liderima i liderkama. Mreža obuhvata škole iz različitih zemalja, podstičući saradnju i aktivnosti radi unapređenja političkog obrazovanja i građanskog angažmana.

Nils Muižnieks, bivši Poverenik Saveta Evrope za ljudska prava, predsedava Asocijacijom od 2018. godine, predstavljajući snažnu posvećenost zagovaranju ljudskih prava i demokratskih vrednosti. Nedavna presuda Evropskog suda za ljudska prava ističe važnost očuvanja slobode izražavanja i udruživanja u susretu sa autoritarnim pritiscima.

Fondacija BFPE izražava podršku inicijativama koje promovišu ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, kroz misiju Asocijacija škola političkih studija da neguje informisano i angažovano političko vođstvo u različitm društvima.
Close Menu