Skip to main content
search

Drugi seminar Regionalne škole za politički razvoj pod naslovom „Od ideja do akcije: uvid u kreiranje politika i implementaciju“ održan je u Skoplju od 14. do 16. juna. Događaj je za cilj imao da okupi mlade osobe iz tri države učesnice Regionalne škole – Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije, kao osnovu za učenje, usavršavanje, praktični rad i saradnju.

Kao drugi od ukupno tri seminara predviđena planom i programom regionalne škole, događaj u Skoplju je imao fokus na kreiranju javnih politika, sa posebnim osvrtom na teme zaštite životne sredine. Održani paneli, predavanja i radionice dali su pregled različitih aspekata u tom procesu – od uloge građana i organizacija civilnoga društva, preko instrumenata javnih politika, načela dobre vladavine i elemenata policy ciklusa, pa sve do monitoringa uspešnosti implementacije.

Polaznici i polaznice će sada uz pomoć mentora nastaviti zajednički rad onlajn na izradi svojih predloga zelenih politika, koji će biti predstavljeni na trećem i poslednjem seminaru unutar programa Regionalne škole u septembru u Srbiji, kada će glavna tema biti zagovaranje.

Projekat sprovodi Akademija za politički razvoj iz Hrvatske, Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Severne Makedonije i Fondacija BFPE za odgovorno društvo uz podršku Erasmus + programa.

Close Menu