Skip to main content
search

BBF uvodno obraćanje:

Beogradski bezbednosni forum uspeo je da ostane jedinstveno mesto dijaloga u poslednjih 11 godina. Budućnost Zapadnog Balkana je u EU uz SAD kao partnera.

BBF Panel 2: Podrška Zapadnom Balkanu – prevazilaženje prepreka evropskim integracijama:

Samo 1/3 javnosti na Zapadnom Balkanu veruje da će region biti deo EU i taj broj se svake godine smanjuje. Stoga ne čudi što je prisutna frustracija, iako političari često ističu evropsku perspektivu.

BBF obraćanje: Evropska unija otporna na krize:

Budućnost regiona je u Evropskoj uniji i EU neće biti potpuna bez država sa Zapadnog Balkana.

BBF panel 3: 15 godina učešća Srbije u Partnerstvu za mir:

NATO bi Srbiju trebalo da doživljava kao pouzdanog i odgovornog partnera jer je Srbija više puta pokazala solidarnost.

BBF panel 4: Perspektive Zapadnog Balkana o budućnosti Evrope::

Uključivanje glasa mladih u diskusiju o budućnosti Evrope je krucijalna stvar, jer su njihovi interesi direktno pogođeni ovim procesom.

BBF panel 8: Uloga Roma u oporavku Evropske unije:

Jedini način da se istinski pokaže solidarnost prema Romima je da im se omogući pristup tržištu rada. Potrebno je ukinuti stereotip da Romi ne žele da rade.

BBF Panel 10: Saradnja među regionima – mogućnosti za Centralnu i Jugoistočnu Evropu:

Saradnja među regionima još je važnija u današnjem svetu koji je podređen procesu globalizacije. Regionalna ekonomska saradnja nije igra snultog zbira jer donosi mnogo dodatne vrednosti.

BBF Panel 11: Kina i Srbija – Strateške investicije?

Ne postoji investicija koja je sama po sebi loša, domaći akteri su ti koji su odgovorni da spreče potencijalno štetne uticaje kroz implementaciju nacionalnih normativnih okvira. Pitanje je koje vrste investicija i poslovne kulture želite da promovišete.

Završni događaj BBF-a – Kako se svet menja:

Možda bi trebalo da napustimo koncept „Zapada“, a zemlje koje bi trebalo da sarađuju su one koje su čvrsto utemeljene na poštovanju ljudskih prava i međunarodnog prava. Takođe, Nemačka treba da osnaži svoju trenutnu ulogu.

Opširnije poruke sa svakog panela možete pročitati na zvaničnom sajtu Beogradskog bezbednosnog foruma.

Foto: Nikola Ilić / BSF

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu