Skip to main content
search

U sredu, 13. aprila 2022. godine, organizovane su nacionalne konsultacije Stokholm+50 u Srbiji kao prvi korak pred međunarodni sastanak „Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika“ koji će Vlada Švedske organizovati 2. i 3. juna 2022. godine, uz podršku Vlade Kenije i Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP). Povod za održavanje međunarodnog sastanka i pratećih događaja jeste 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini koja je održana u Stokholmu 1972. godine.

Cilj ovih konsultacija je bio da se različitim interesnim grupama i subjektima omogući učešće u diskusiji, a samim tim i strateško planiranje u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa principima međusektorske saradnje i fokusiranje na uključivanje ekoloških aspekata u razvoj svih ostalih strateških i političkih okvira.

U uvodnom obraćanju govorile su:

Irena Vujović, ministarka za zaštitu životne sredine, ona je istakla da je Srbija posvećena ispunjenju globalnih ciljeva održivog razvoja i da se zaštita životne sredine nalazi među prioritetima Srbije. Navela je da je u periodu od 2014. godine usvojeno 23 zakona i 200 podzakonskih akata, dok je budžet iz godina u godinu sve veći pa tako je ove godine 20% veći u odnosu na prošlogodišnji. Takođe, je ukazala na važnost donošenja strateških dokumenata, ali i na neophodnost saradnje, budući da je učešće svih važno.

Nj. E. Anika Ben David, ambasadorka Švedske, istakla je da su nacionalne konsultacije važna prilika za dijalog različitih aktera u srpskom društvu o ključnim prioritetima akcije za životnu sredinu.  Ona je ukazala na važnost zajedničke akcije i posvećenosti, i na to da zelena tranzicija mora biti transparentna, otvorena i inkluzivna. Švedska podržava investicije na lokalnom nivou. Takođe, istakla je da je ohrabrujuće to što su građani u Srbiji sve više zainteresovani za zaštitu životne sredine i sve voljniji da se aktivno angažuju u ovoj oblasti.

Fransin Pikap, stalna predstavnica Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, ukazuje da je ovaj događaj konsultativni proces i naglašava da bez hitne akcije, rešenja nisu moguća. Ona kaže da je jasno da postoji kriza životne sredine i da klimatske promene utiču na sve. Klimatske promene su pretnja čovečanstvu, tako da nam je potrebna globalna vizija kako bi rešili ovaj problem. Ukazala je na potrebu da se raspravlja o pitanjima kao što su zaštita biodiverziteta, uticaj na globalno zdravlje, ali i uticaj klimatskih promena na mlade.

Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica Predsednice Vlade Republike Srbije, istakla je da postoji potreba za kreiranje jedne nove paradigme koja treba uzeti u obzir kako nacionalni kontekst tako i preuzete obaveze. Ukazala je važnost uključivanja politike zaštite životne sredine u sve sektore društva, na neophodnost smanjenja siromaštva i na to da su ciljevi održivog razvoja međusobno povezani. Ona kaže da istraživanje o percepciji svesti građana o ciljevima održivog razvoja ukazuje na to da svaki šesti ispitanik nije znao šta je održivi razvoj, dok 92% njih kaže da se o ovoj temi puno priča, a jako malo radi.

U okviru nacionalnih konsultacija održana su 3 dijaloga: promišnjanje o urgentnosti delovanja u cilju ozdravljenja planete i ostvarenju opšteg prosperiteta, postizanje održivog i inkluzivnog oporavka od pandemije COVID-19 i ubrzanje implementacije ekološke dimenzije održivog razvoja u kontekstu decenije za delovanje. U okviru dijaloga 3 jedna od panelistkinja bila je i Sonja Liht, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Ključni zaključici su da je potrebno da uključimo sve i svuda i da razumemo koliko je stvar urgentna, da je potrebna saradnja kao i ispunjenje svih prethodnih obaveza, produktivna komunikacija, transparentnost rezultata projekata, stabilan sistem finansiranja, uključivanje javnosti, uključivanje mladih, planiranje i edukacija, uključivanje lokalnog nivoa, koordinacija i kompomis.

Na nacionalnim konsultacija je, takođe, predstavljena i platforma Sparkblue. Cilj platforme je da okupi sve zainteresovane učesnike koji će imati priliku da u onlajn formatu diskutuju i komentarišu o svim važnim aspektima održivog razvoja.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu