Skip to main content
search

Centar modernih veština (CMV) i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) su i u ovom sazivu Narodne skupštine Repulike Srbije obnovili rad neformalne Zelene poslaničke grupe.

Poziv za uključivanje u grupu je poslat svim poslanicima i poslanicama, a njih 25 iz različitih stranaka se odazvalo pozivu. Oni su lično posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja i aktivno će raditi na promociji i prihvatanju evropskih standarda i normi.

Promocija članova i članica grupe održana je u sklopu manifestacije Nedelja parlamentarizma u sredu, 09. novembra u Domu Narodne skupštine. Pored poslanika i poslanica promociji grupe su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva aktivni u oblasti zaštite životne sredine. U ime Sekretarijata Zelene poslaničke grupe, prisutne su pozdravile Sonja Liht i Marija Mutić, a poslanik Ivan Karić je, kao jedan od poslanika sa najdužim stažom u grupi, predstavio Zelenu poslaničku grupu iz ugla poslanika.

obnavljanje zpg_3

Poslanici su prisutnima predstavili svoje motive za učešće u grupi i uspostavili dijalog sa predstavnicima civilnog sektora po pitanjima od zajedničkog interesa. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti i planovi Grupe za naredni period, pre svega na programima GIZ IMPAKT projekta na temu upravljanja otpadom  i otpadnim vodama i Programom Ujedinjenih  nacija za razvoj na temu biodiverziteta i međunarodnih konvencija.

obnavljanje zpg_2

Poslanici su simbolično potpisati povelju kojom se obavezuju da će pokretati inicijative na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u vezi sa zaštitom i unapređenjem životne sredine, uključiti javnost u proces donošenja odluka u oblasti, sticati nova znanja u oblasti životne sredine i održivog razvoja, promovisati ideju da životna sredina ne poznaje granice i političke boje i promovisati i sprovođenje vrednosti i principa održivog razvoja.

obnavljanje zpg_6

Cilj formiranja neformalne Zelene poslaničke grupe je da teme životne sredine dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja. Zelena poslanička grupa je odličan primer okupljanja poslanika oko teme i dokazuje da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Osnovana je prvi put u novembru 2009. godine, i obnovlja se u svakom sazivu NSRS. Članstvo u ZPG je dobrovoljno. Članovi i članice će imati priliku da usavrše svoja znanja i veštine, uspostave saradnju sa kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima iz zemlje i regiona, kao i da sarađuju sa organizacijama civilnog društva koje se bave temama zaštite životne sredine.

.obnavljanje zpg_4

Tekst: Marija Mutić; fotografije CMV, preuzeto sa zelenidijalog.rs

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu