Skip to main content
search

Fond za održivi lokalni razvoj poziva lokalne organizacije civilnog društva  (OCD) iz sledećih opština i gradova: Priboj, Požega, Užice, Sremski Karlovci, Pirot, Zaječar, Bor, Knjaževac, Apatin i Sombor, da podnesu svoje predloge inicijativa za primenu Ciljeva održivog razvoja (COR) u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine.

Predlozi inicijativa  koje će se uzeti u razmatranje moraju se odnositi na sledeće teme:

  1. Zdrav život i zdravstvena zaštita dostupni svima
  2. Odgovorna i efikasna upotreba prirodnih resursa
  3. Čiste i otporne lokalne zajednice
  4. Očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa

Organizacije civilnog društva (OCD) treba da podnesu predloge inicijativa u bliskoj saradnji sa odgovarajućim lokalnim samoupravama, i ukoliko je moguće privatnim sektorom, kako bi se podstakla razmena, partnerstvo i udružene akcije. Takođe, načelo Agende 2030 „Ne ostavljajući nikoga iza kolone“ treba istaći u svim predlozima inicijativa. Dužina trajanja inicijativa je predviđena do 12 meseci sa budžetom do 30,000.00 EUR po inicijativi.

Početak implementacije selektovanih inicijativa je predviđen za jun 2021.

Aplikaciju je potrebno podneti na srpskom jeziku, slanjem navedene dokumentacije na sledeću email
adresu: [email protected]

Rok za podnošenje aplikacije je 09. maj 2021.

Fond za održivi lokalni razvoj deo je projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030 koji podržavaju Švajcarska i Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ

Dokumentacija potrebna za pripremu aplikacije može se preuzeti na sledećim linkovima:

Poziv

Koncept

Uputstvo za aplikaciju

Obrazac aplikacije

Najčešća pitanja i odgovori

Izjava o saradnji

Obrazac budžeta

Close Menu