Skip to main content
search

Seminar ‘Manjinska prava i institucionalni aranžmani: u potrazi za boljim rešenjima’  počeo je u četvrtak,  26. juna u Prištini.

Nakon uvodnih razmatranja i reči dobrodošlice, Flora Čitaku, ministarka za evropske integracije Kosova, otvorila je RAD seminar. Marko Savković, izvrsni direktor RAD-a, izrazio je nadu da će seminar omogućiti iskreno razmatranje činjenica o dosadašnjem procesu dijaloga između Prištine i Beograda. Leonora Krieziju, domaćica seminara i izvršna direktorka Instituta za političke studije iz Prištine, pozdravila je više od 45 učesnika, dok je ministarka održala govor o važnosti evropskih integracija za ceo region.

Drugi dan bio je posvećen konceptu ‘podele vlasti’ kao nacina ukljucivanja manjinskih zajednica u institucije. Stefan Volf, profesor na Birmingemskom univerzitetu, govorio je o ovom modelu, kao i konkretnoj primeni ovog modela na Kosovu. Da li koncept ‘podele vlasti’ zaista može da funkcioniše, bio je predmet rasprave među učesnicima.

IMG_9627

G. Volf je tvrdio da u kombinaciji liderstva, diplomatije i dobrog institucionalnog aranžmana, ‘podela vlasti’ može da funkcioniše. On je potkrepio svoje argumente primerima iz Severne Irske, Sudana i Bosne i Hercegovine, na kojima je objasnio zašto u nekim slučajevima ovaj koncept funkcioniše, dok u drugim ima ulogu samo-ispunjujućeg proročanstva.

‏‪@BFPE_BFPI

Stefan Wolf at ‪#RADWB in Pristina: You believe power sharing will bring a perfect system and expect people will catch up. Be realistic.

Drugu prezentaciju je držao g. Albin Kurti, lider političkog pokreta ‘Samoopredeljenje’.

IMG_9763

On je objasnio skorašnja politička dešavanja na Kosovu, i kritikovao elitistički model integrisanja srpske zajednice u društvo. Diskusiju je podstakao idejom da bi ljudi, a ne predstavnici morali biti integrisani u društvo, dok akcenat treba biti na ekonomskom razvoju pre nego na pomirenju. Njegov govor je izazvao brojna pitanja i reakcije učesnika koji su bili zainteresovani za proces privatizacije na Kosovu, uključivanja mladih u društvene pokrete i ‘uvoza’ važnih koncepata.

Tokom popodneva, učesnici su prezentovali kako u praksi izgleda zaštita manjinskih prava u njihovim zemljama. Ledijo Braho, Melita Muli, Bojan Stanić, Vilma Petkovska, Enis Imamović, Mirko Stanić i Enđeluše Morina su dali svoje uvide u pravni i strateški okvir zaštite manjinskih prava. Dok su neki modeli ocenjeni kao uspešni, drugi su bili kritikovani. Najzad, predložena su i neka rešenja za poboljšanje položaja manjina.

Mozda i najzanimljivije prezentacije ticale su se prepreka koje onemogućavaju dobro funkcionisanje Nacionalnih manjinskih saveta u Srbiji, kao i prepreka za punu decentralizaciju na Kosovu.

‏‪@BFPE_BFPI

We discuss basic services delivery, fiscal and economic centralization and property issues as main obstacles to decentralized Kosovo.

Treći dan seminara počeo je panelom ‘Bilateralni ugovori i sporazumi – Sporazum između Beograda i Prištine: mirniji put za manjine?’. Diskusiju je moderirao prošlogodišnji učesnik i alumnista RAD-a, g. Ramadan Ilazi, uz učešće g. Iana Klifa, Ambasadora Velike Britanije na Kosovu, g. Blerima Šale, koordinatora dijaloga između Beograda i Prištine i g. Sonje Liht, predsednice BFPE. Najvažnija ideja panela bila je da je proces elitistički, i da je veoma važno da se spusti do građana.

‏‪@BFPE_BFPI

Similarities between the EU integ. and the Dialogue process: they both belong to elites, and need to be trickled-down

Moguće je da je priroda procesa ‘tri koraka napred, dva nazad’, međutim niko ne treba da potceni važnost Sporazuma između Beograda i Prištine, zaključeno je na panelu.

Naš program nastavljamo sa predavanjem o manjinskim pravima i tranzicionom pravdom g. Zorana Pusića, predsednika Građanskog komiteta za ljudska prava, nakon čega će uslediti studijska poseta Prizrenu.

Kako je izgledala naša poseta Prizrenu, možete videti ovde.

Close Menu