Skip to main content
search

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje koji BFPE sprovodi zajedno sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija (BIRN)

Poziv za podnošenje predloga projekata

Traže se glasni, aktivni građani! 

Organizacija ste koja je usmerena na dobrobit svoje zajednice? 
Želite da javnim zagovaranjem doprinesete boljem kvalitetu života vaših sugrađana?
Građani su vam važan saradnik u tom poslu?
Potrebna su vam znanja i veštine javnog zagovaranja i komunikacije koja će vam omogućiti da efikasnije obavljate svoj posao?
Želite da naučite inovativne metode javnog zagovaranja?
Hoćete da naučite kako da pokrenete zajednicu da zajedno sa vama radi na stvaranju boljeg društva?
Onda ste na pravom mestu!

Program je deo projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“, koji se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ teži da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Šta podrazumeva Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Program se realizuje kroz dve vrste podrške koje se obezbeđuju partnerskim organizacijama:

1) Projektna podrška
2) Programska podrška

Projektna podrška obuhvata finansijsku podršku projektima javnog zagovaranja i dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija – projektnih partnera, koje u svom radu primenjuju metode javnog zagovaranja. Potencijalni projektni partneri koji se prijavljuju za ovaj vid podrške mogu predložiti nove projekte ili imati tekuće projekte javnog zagovaranja, za koje su im potrebna dodatna finansijska sredstva i/ili unapređenje kapaciteta. Potencijalne partnerske organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u minimalnom iznosu od 10.000 USD i maksimalnom iznosu od 15.000 USD.

Programska podrška obuhvata dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija – programskih partnera, koje već sprovode kampanje javnog zagovaranja. Potencijalni programski partneri koje se prijavljuju za ovaj vid podrške mogu imati tekuće projekte javnog zagovaranja, mogu biti učesnici ili pokretači različitih inicijativa javnog zagovaranja koje tek treba da budu sprovedene. Programska podrška ne podrazumeva finansijska sredstva iz budžeta ovog Programa. 

Ovo je prvi poziv u okviru Programa, u okviru koga će biti podržano 20 organizacija civilnog društva, od čega 10 kroz projektnu podršku, a 10 kroz programsku podršku.

Kojim temama se bavimo na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su:

  • unapređenje i zaštita ljudskih prava;
  • razvoj lokalne zajednice;
  • zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene; 
  • druge oblasti od značaja za društvo, u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa.

Ko može da se prijavi?

Za učešće u Programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima  ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama i koje u svojoj zajednici aktivno uključuju građane u svoj rad.

Kako organizacije mogu da se prijave?

Sve prijave za učešće na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje se vrše isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme javnozagovaranje.bos.rs

Predlozi projekata koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Više informacija?

Sve potrebne informacije o Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektu „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ i uslovima za učešće u Programu nalaze se u OVDE (link za download Poziva).

Osim toga, dodatne informacije se mogu dobiti na tri informativne radionice koje će biti održane u Beogradu, Nišu i Novom Sadu
Datumi info sesija će biti naknadno objavljeni na web platformi javnozagovaranje.bos.rs 

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim organizacijama na raspolaganju će biti i tim Beogradske otvorene škole putem mejla:[email protected]. Tim Beogradske otvorene škole će davati odgovore na pojedinačna pitanja isključivo putem elektronske pošte. Odgovori na postavljena pitanja, pojašnjenja i druge informacije u vezi sa Pozivom i podnošenjem predloga projekata će se redovno objavljivati na onlajn platformi javnozagovaranje.bos.rs.

Do kada je poziv otvoren?

Rok za podnošenje predloga projekata je 24. mart, 2019. godine, do 23 sata i 59 minuta.

Podnošenje predloga projekata nakon postavljenog roka neće biti moguće.

Prijavite se OVDE (link za aplikacioni formular)

Photo by Roya Ann Miller

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu