Skip to main content
search

Prijavni formular preuzmite sa sledećeg linka.

BFPE započinje sa procesom prikupljanja prijava za 11. ciklus našeg najznačajnijeg i najambicioznijeg programa u Srbiji Godišnjeg seminara.

Osnovne informacije o programu

Glavni obrazovni program Beogradskog fonda za političku izuzetnost je Godišnji seminar koji se realizuje u saradnji sa Savetom Evrope. Program seminara je koncipiran tako da sledi osnovnu orijentaciju BFPE – podršku procesu u kome pripadnici političkih elita proširuju znanja o evropskim vrednostima i institucijama, procesima evropskih i evro-atlanskih integracija i poštovanju osnovnih principa Saveta Evrope.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen istaknutoj generaciji mlađih političara i njihovim kolegama i koleginicama iz javne uprave, nevladinih organizacija, medija, poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koje sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju. Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način državu i društvo voditi ka evropskim integracijama.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je velika većina polaznika i polaznica seminara napredovala u svojoj potonjoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Alumnisti ovog programa su zauzimali položaje narodnih poslanika, ministara, pomoćnika ministara i državnih sekretara u Vladi Srbije, gradonačelnika, partijskih funkcionera, urednika medija, lidera građanskog društva… Mnogi alumnisti se naknadno vraćaju različitim programima BFPE ne samo kao učesnici, već često i kao predavači.

Program realizujemo uz programsku podršku Saveta Evrope, kao jedna od 20 članica Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u regionu Zapadnog Balkana, Zajednice Nezavisnih Država severne Afrike, i od ove godine u Grčkoj i Turskoj.

Po završetku seminara, polaznici nastavljaju saradnju i komunikaciju kroz Alumni mrežu i različite programe i aktivnosti Beogradskog fonda. Aktivnosti alumni mreže, koje su organizovane upravo na osnovu potreba i predloga alumnista, uključuju različite događaje ne samo u Srbiji, već i regionalne seminare kroz živu saradnju u okviru partnerskih škola sa Zapadnog Balkana. Kao rezultat ove dugogodišnje saradnje 2012. godine je pokrenut novi trogodišnji regionalni projekat pod nazivom „Regionalna akademija za demokratiju”. Najistaknutiji alumnisti Godišnjeg seminara imaće mogućnost da budu uključeni i u aktivnosti ovog programa.

Metodologija rada

Programom su predviđena tri nacionalna seminara, kao i jedan seminar u Savetu Evrope u Strazburu.

Nacionalni seminari su četvorodnevni seminari (četvrtak-nedelja) koji se organizuju na različitim lokacijama u Srbiji. Program će se odvijati kroz interaktivna predavanja i radionce, a osmišljen je na način koji i pored intenzivnog radnog dela ostavlja vremena za međusobno umrežavanje učesnika. Svi seminari se održavaju u skladu sa pravilom Četam hausa što omogućava otvorenu debatu sa predavačima i među učesnicima. Nacionalni seminari biće posvećeni različitim aspektima ekonomskih i društvenih reformi u procesu tranzicije, iskustvima novijih zemalja članica EU, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU.

Na seminaru u Strazburu, „Svetskom forumu demokratije”, učestvovaće manji broj učesnika ove grupe (do 20 polaznika). Forum će okupiti oko 450 učesnika iz svih 18 zemalja u kojima postoje škole političih studija Saveta Evrope, kao i razne druge zainteresovane učesnike. Detaljni izveštaj sa prošlogodišnjeg Foruma možete pogledati ovde.

Osnovne informacije o seminaru:

 • seminari će biti održani tokom 2014. godine u sledećim terminima: jun, septembar, novembar, decembar
 • na seminarima će biti prisutno 30 učesnika
 • predavači na seminaru biće istaknuti stručnjaci i javne ličnosti iz naše zemlje i inostranstva
 • troškovi učešća u programu iznose 1.800 evra po polazniku, od čega veliku većinu snose organizatori. Učesnici iz privrednog sektora snose troškove svog učešća u visi od 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) za ceo ciklus seminara. Za sve ostale učesnike, organizatori snose troškove seminara i smeštaja, dok će učesnici snositi putne troškove u zemlji.
 • Savet Evrope će polaznicima koji budu učestvovali u radu sve četiri etape ovog obrazovnog programa dodeliti poseban sertifikat/diplomu

Uslovi za prijavu

Kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 • da su do 40 godina starosti
 • da budu uspešni u javnom životu i napreduju u profesionalnoj karijeri
 • da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru
 • da pokazuju interesovanje za evropske i evroatlanske integracije, kao i regionalnu saradnju
 • da su spremni da stečena znanja primene u praksi
 • da tečno govore engleski
 • da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu sva četiri seminara

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo žene i pripadnike/ce manjinskih naroda da se prijave.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata, u procesu selekcije, izabrati polaznike ovog ciklusa seminara. Potrebno je da kandidat dostavi popunjenu prijavu, svoju biografiju i motivaciono pismo o razlozima učestvovanja u ovom programu (do 2000 karaktera) Beogradskom fondu za političku izuzetnost najkasnije do nedelje, 27. aprila 2014. Prijave slati isključivo mejlom na [email protected] sa naznakom Prijava za Godišnji seminar.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu