Skip to main content
pretraga

Beogradski fond za političku izuzetnost objavljuje konkurs za stažistu/stažistkinju na period od 6 meseci.

Tokom stažiranja kandidat/kandidatkinja će dobiti priliku da otkrije unutrašnje mehanizme organizacija neprofitnog sektora, stekne relevantno radno iskustvo u timskom radu na projektima, programima i organizaciji događaja, kao i da se bolje upozna sa radom političkih institucija, međunarodnih organizacija i civilnim društvom u Srbiji.

Stažiranje bi se odvijalo od 24. septembra 2018. do 24. marta 2019. godine i trajalo bi u proseku 20 sati na nedeljnom nivou.

Opis zaduženja:

 • pružanje podrške pri realizaciji predviđenih programa i projekata Fonda
 • pisana i usmena korespondencija sa učesnicima na projektima i programima
 • pomoć u prikupljanju materijala i sastavljanju izveštaja
 • podrška pri sprovođenju projektnih i programskih aktivnosti
 • obavljanje kancelarijskih i administrativnih poslova
 • prevođenje sa srpskog jezika na engleski jezik i obrnuto

Rad na projektima i programima odvijaće se u kancelariji Fonda, sa mogućnošću povremenih putovanja u granicama države. U slučaju poslovnih putovanja, Fond će pokriti troškove prevoza, hrane i smeštaja kandidata/kandidatkinje.

Kandidat/kandidatkinja mora imati:

 • Napredno znanje srpskog i engleskog jezika (pisano i usmeno)
 • Osnovno znanje rada na računaru – „MS Office“ paket (poželjno znanje rada na „Mac/Apple“ računarima)

Pored toga, poželjno je da je kandidat/kandidatkinja:

 • upoznat/a sa načinom funkcionisanja i najznačajnijim predstavnicima civilnog sektora u Srbiji
 • upoznat/a sa načinom funkcionisanja sistema državne uprave i demokratskih institucija
 • informisan/a o tekućim spoljnopolitičkim, kao i internim političkim pitanjima u Srbiji
 • nedavno stekao/la ili je u procesu sticanja diplome visokog obrazovanja, poželjno društveno-humanističkog usmerenja
 • imao/la prethodnog iskustva u organizaciji događaja
 • deli vrednosti Beogradskog fonda za političku izuzetnost
 • bude komunikativan/na i vrednuje timski rad

 

Tokom stažiranja će odabranom kandidatu/kandidatkinji biti nadoknađeni troškovi hrane i javnog prevoza.

Način prijave:

Prijave se vrše isključivo elektronskim putem. Potrebno je poslati svoj CV na srpskom ili engleskom jeziku, kao i motivaciono pismo ne duže od jedne A4 strane na imejl adresu: [email protected], sa naznakom „Prijava na konkurs za stažiranje BFPE 2018“ u naslovu mejla. Svi kandidati će biti informisani o ishodu prijave, a samo odabrani kandidati će biti pozvani na usmeni intervju.

Rok za prijavu je nedelja, 16. septembar u 23:59. Prijave podnete nakon navedenog vremena neće biti uzete u razmatranje.

Close Menu