Skip to main content
search

Izveštaj sa prvog seminara Regionalne akademije za demokratiju (RAD) u 2014.

Prvi dan, petak, 21. februar 2014.

Dolazeći pravo sa protesta građana Niša usmerenog protiv nasilja koje se desilo u ovom gradu u poslednjih nekoliko meseci, ombudsman Saša Janković je poslao direktne, otrežnjujuće reči današnjim političkim elitama. On je svakom od učesnika programa RAD poručio da se zapita „ko je osoba u njenom/njegovom društvu“ , kao i da ispita zagovara li opcija kojoj pripada etiku i vrednosti integriteta i društvene empatije, i to brzo; pre nego što rastuća plima protesta „odnese“ sve političke opcije i učini sprovođenje promena još teže.

Naši specijalni gosti: članovi debatnog kluba FPN.

Naši specijalni gosti: članovi debatnog kluba FPN.

Zatim su naši specijalni gosti, članovi nagrađivanog Debatnog kluba beogradskog Fakulteta političkih nauka po uzoru na britanske parlamentarne debate, ponudili svoje argumente u prilog i protiv kontroverzne teze kako migranti mogu biti „prodati“ drugim zemljama spremnim da ih prihvate, a sve sa ciljem da se olakša pritisak na tržišta rada razvijenih zemalja. Veliki aplauz zaslužili su Selena Torlaković, Helena Ivanov, Stefan Siridžanski i Đorđe Jovićević.2014.

Mihael Remert govori o "infrastrukturi" iregularnih migracija.

Mihael Remert govori o „infrastrukturi“ iregularnih migracija.

U subotu ujutru , 22. februara , zamenik direktora Direkcije za planiranje politike u Savetu Evrope, Majkl Remert skicirao je „infrastrukturu“ iregularnih migracija poteklih iz Zapadnog Balkana. Tri glavne tačke u njegovom izlaganju bile su: novčana davanja koja se pružaju tražiocima azila u Zapadnoj Evropi; uloga dijaspore kao „mreže podrške“ i turističkih agencija.

Despina Siri je otvorila „studiju slučaja“ Grčke predivnom fotografijom somalijskih migranata u Džibutiju, snimljenih kako pokušavaju da uhvate signal telefona iz svoje zemlje porekla. Ova fotografija je, inače, proglašena najboljom na World Press Awards 2014.

Grigoris Cioukas nas je zatim poveo kroz evoluciju pitanja migracija u Grčkoj od 1990. Jedan od najupečatljivijih podataka koje je on izneo u svom izlaganju je da „nema zvaničnih i pouzdanih podataka o broju stranaca koji ilegalno borave u Grčkoj u ovom trenutku“ i da se konzervativne procene kreću oko 300,000 ljudi. Joanis Papageorgiu je zatim objasnio kako je prvi sistem azila u Grčkoj propao, naglašavajući posledice po EU.

Usledila je živa diskusija sa polaznicima RAD u 2014. godini. Tako je razgovarano o navodnom licermerju EU, nezaposlenosti mladih i efektima po tržište rada. Papageorgiu je našim polaznicima poslao sledeću poruku: ne čekajte druge (tj. EU) da reši problem – pripremite se na vreme i ne činite iste greške kao, recimo, Grčka; koristite mudro predpristupne fondove i konačno , prilagodite se činjenici da će sva naša društva postati multikulturalna .

Dražen Maravić, alumni RAD-a iz 2013, govorio je o tome kakvo se znanje i veštine očekuju od naredne generacije političara.

Drugi dan našeg programa u Nišu zatvorila je gospođa Brikena Bali prezentacijom o migraciji radne snage i uticaja na oblasti porekla.

Treći dan našeg programa u Nišu bio je u potpunosti posvećen razumevanju tzv. mešovitih migracija (i njihovih tokova). Vladimir Petronijević , izvršni direktor Grupe 484, objasnio je kako se ljudi kreću kroz region: gde su polazne tačke i koji su najverovatnije putevi iregularnih migracija. Despina Siri je u više navrata intervenisala sa novim podacima, koji su nam praktično omogućili da „nacrtamo“ mapu kretanja i utvrdimo kako se ono promenilo u poslednje tri godine. Miroslava Jelačić, pravna analitičarka iz Grupe 484 je na praktičnom primeru migracionih profila pokazala da zemlje u regionu nemaju precizne statističke podatke – što znači da one nisu sposobne razmišljati unapred i pripremati se za ono što će doći.

U poseti Beograd-mali. Razgovor sa Ferhadom Saitijem.

U poseti Beograd-mali. Razgovor sa Ferhadom Saitijem.

Konačno , poslednji deo RAD programa organizovan je u saradnji sa liderima romske zajednice u Nišu – Osmanom Balićem, Ferhadom Saitijem i Turkijanom Redžepijem. U tri grupe , naši učesnici su posetili „Beograd –malu“ , najveće romsko naselje u Nišu. Ono što su videli i čuli ih je potreslo – i pokrenulo na razmišljanje.

Pratite RAD na Facebook-u: https://www.facebook.com/RegionalAcademyforDemocracy

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu