Skip to main content
search

U okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, u petak 16. oktobra 2020. godine održan je vebinar putem Zoom platforme na temu osnova nedemokratskog zagovaranja.

Trener Mladen Jovanović na samom početku ukazao na razliku u pojmovima autoritarijanizma, autokratije, oligarhije i totalitarizma. Učesnici su se upoznali razlozima rasta autoritarizma danas, kao što je, između ostalog, populizam, gušenje opozicije i stavljanje pod kontrolu svih sistema kontrole vlasti. Utvrđeno je da je ukupan indeks demokratije pao za gotovo ceo bod na globalnom nivou u poslednjih 10 godina, s tim da se povećalo učešće javnosti u političkom životu, najviše putem protesta širom sveta.

Takođe, učesnici su imali priliku i da saznaju više o sadizmu i mazohizmu koji se uautoritarnim društvima ispoljavaju kroz osećaj moći nad drugima i ostvarivanje materijalne koristi iz dominacije nad drugima. 

U drugom delu vebinara trener Mladen Jovanović je podelio primere dobre prakse zagovaranja u autoritarnim režimima.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu