Skip to main content
pretraga

Završni seminar projekta „Lokalno umrežavanje za održivi razvoj“ održaće se u Prizrenu

June 24, 2014 10:00 am | June 24, 2014 12:00 pm

Hotel "Theranda"
Prizren, Kosovo*

Hotel Theranda, Farkëtarët, Prizren

Beogradski fond za političku izuzetnost realizuje projekat pod nazivom Lokalno umrežavanje za održivi razvoј (LNSD), u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo iz Prištine.

Ovaj projekat ima za cilj da unapredi saradnju na lokalnom nivou između Srbiјe i Kosova*, da doprinese razvoјu demokratskog diјaloga o pitanjima od značaјa za održivi razvoј, da doprinese izgradnji ljudskih kapaciteta kroz podizanje svesti i sticanje novih znanja osoba iz lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama, predstavnika akademske i poslovne zaјednice, ​​kao i da inicira i razviјa komunikaciјu i saradnju između donosilaca odluka lokalnih zajednica u Srbiјi i na Kosovu.

Grupu sačinjava 30 učesnika (15 učesnika iz Srbiјe i 15 učesnika sa Kosova).

Nakon uspešno organizovanih seminara u Nišu, Peći, Beogradu i studijske posete Gradu Rijeci u Hrvatskoj, sledi realizacija završnog seminara od 27. do 29. juna 2014. godine u Prizrenu. Seminar pod nazivom „Održivo upravljanje otpadom i regionalna saradnja lokalnih zajednica“ ima za cilj da istakne probleme i rešenja za odlaganje otpada u lokalnim samoupravama, kao i značaj javno-privatnog partnerstva kao modela kojim se moze ubrzati proces izgradnje regionalnih deponija za otpad. Govoriće se i o održivom razvoju i čuvanju kulturne baštine gradova i opština, sa posebnim primerima iz grada Prizrena.

Učesnici seminara ce posetiti deponiju komunalnog otpada lociranu nedaleko do Prizrena. Jedan deo programa će se realizovati u interaktivnim radionicama, a akcenat će se staviti na jačanje medjuopštinske saradnje, kao i regionalne saradnje izmedju opština iz Srbije i sa Kosova u cilju očuvanja životne sredine i odživog razvoja. Na kraju seminara učesnicima će biti dodeljene diplome/sertifikati o učešću u ovom projketu koji je trajao duže od godinu dana.

Projekat je finasijski podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

* Sve reference na Kosovo, bilo na teritoriјu, instituciјe ili stanovništvo, u ovom tekstu treba shvatiti u saglasnosti sa Rezoluciјom 1244 Saveta bezbednosti Uјedinjenih naciјa i bez preјudiciranja statusa Kosova.

Close Menu