Skip to main content
search

Zagađenje vazduha: stanje i kako do rešenja

Zagađenje vazduha: stanje i kako do rešenja

November 13, 2019 10:00 am | November 13, 2019 02:00 pm

Zeleni salon Narodne skupštine
Beograd, Srbija

Kralja Milana 14, Belgrade, Serbia

Fotografije psyx.org i parlament.rs

U sredu 13. novembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije biće održana održana debata Zelene poslaničke grupe.

Nakon uvodne reči, prvi deo susreta će biti posvećen stanju kvaliteta vazduha i uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi u Republici Srbiji, kao i o uzrocima i mogućim rešenjima. Predstavnici iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Koalicije 27 i Radne Grupe 27 NKEU će svoju pažnju prvenstveno usmeriti ka merenju kvaliteta vazduha i načinu dolaska do pravih informacija. Osim toga, teme od značaja za predmetnu debatu će biti stanje lokalnog monitoringa, pitanje ko su najveći zagađivači, zatim merama za poboljšanje kvaliteta i značaju, stanju međusektorske saradnje i uloge narodnih poslanika/ca.

Nakon prvog dela biće održana i diskusija sa ciljem daljeg pretresa pomenutih tema među učesnicima.

Realizaciju ove aktivnosti podržala je Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti životne sredine”, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

Close Menu