Skip to main content
pretraga

Svetski forum demokratije 2019!

November 6, 2019 12:00 am | November 8, 2019 12:00 am

Savet Evrope
Strazbur, Francuska

Agora - Council of Europe, Avenue de l'Europe, Strasbourg, France

Po već ustaljenoj tradiciji, i ovogodišnji Svetski forum demokratije će biti održan u Strazburu, sedištu Saveta Evrope, od 6. do 8. novembra.

Kako je BFPE jedna od 21 članice Mreže škola za političke studije Saveta Evrope, polaznici i polaznice našeg najstarijeg obrazovnog programa, Godišnjeg seminara imaće priliku da prisustvuju i aktivno učestvuju na Forumu.

Svetski forum demokratije predstavlja jedinstvenu platformu za donosioce odluka i aktiviste koji imaju priliku da diskutuju o ključnim izazovima za demokratije širom sveta. Ovo je osmi po redu Forum i biće posvećen pitanju ugroženosti demokratije u informatičkom dobu.

Close Menu