Skip to main content
search

Dijalogom na korak bliže građanima i građankama

Dijalogom na korak bliže građanima i građankama

November 1, 2019 10:00 am | November 1, 2019 04:00 pm

Palata Srbije
Belgrade, Serbia

Palata Srbija, Булевар Михајла Пупина, Београд, Serbia

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i partnerske organizacije civilnog društva – Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost i Balkanska istraživačka mreža Srbija, okupljene na projektu Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”, 1. novembra u Beogradu, Palata Srbija, organizuju konferenciju pod nazivom „Dijalogom na korak bliže građanima i građankama”.

Cilj ove konferencije je da promoviše i podstakne dijalog organa državne uprave i organizacija civilnog društva u ključnim oblastima njihovih odnosa, kao i da doprinese jačanju međusobnog poverenja kao glavnog preduslova uspešne saradnje. Takođe, razgovaraćemo i o unapređenju okruženja za delovanje organizacija civilnog društva, razvoju međusektorske saradnje u procesima odlučivanja i jačanju partnerstva u procesu evropskih integracija, posebno na lokalnom nivou.

Close Menu