Skip to main content
search

Reforme javnog sektora: perspektive i izazovi

Reforme javnog sektora: perspektive i izazovi

October 9, 2014 05:00 pm | October 9, 2014 07:00 pm

Trg Slobode
Zrenjanin, Serbia

Zrenjanin, Vojvodina

Drugi događaj u sastavu Godišnjeg seminara BFPE

Beogradski fond za političku izuzetnost, uz podršku Saveta Evrope i Evropskog fonda za Balkan, organizuje drugi događaj u sastavu programa Godišnjeg seminara za 2014.

Naslovljen „Reforme javnog sektora u Srbiji“, događaj će uključiti prezentacije i radionice koje će se ticati ključnih promena u politikama obrazovanja i rodne ravnopravnosti.

U ulozi predavača naći će se (prema redu izlaganja):

  • Kori Udovički, ministarka javne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije;
  • Kosana Beker, pomoćnica poverenice i rukovoditeljka Sektora za postupanje po pritužbama, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;
  • Jelena Travar Miljević, bivša narodna poslanica;
  • Zorana Lužanin, pomoćnica ministra, Sektor za razvoј obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju, Мinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoјa Republike Srbiјe;
  • Aleksandar Baucal, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
  • Vladimir Vuletić, vanredni profesor, Filizofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Naročito je važno to da će polaznici generacije 2014. raditi po metodologiji koju je razvila fondacija „Bertelsman“ – tzv. „reformskom kompasu“ kao alatu za analizu političkih (društvenih) procesa. U ulozi facilitatora radionice naći će se izvršna direktorka BFPE Irena Cerović i koordinatorke programa Jelena Ivančević i Mina Lazarević, kao i predsednik UO Centra modernih veština Miloš Đajić.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu