Skip to main content
search

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine (8, 16. i 23. oktobar)

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine (8, 16. i 23. oktobar)

October 8, 2014 12:00 am | October 23, 2014 02:00 pm

Trg slobode
Novi Sad, Niš, Beograd

Trg slobode, Позоришни трг, Нови Сад

Ujedinjene nacije u Srbiji, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i SeConS-om, sprovode nacionalne konsultacije www.srbijakakvuzelim.rs, koje će pomoći u definisanju razvojnih prioriteta za period posle 2015. i postati sastavni deo globalnog izveštaja UN.

Kao rezultat prve faze ovog procesa, sprovedene 2013, ljudi u Srbiji su pozvali na razvoj kulture, jačanje duha odgovornosti, tolerancije i društvene kohezije. Kao rezultat ovoga, Srbiju su Ujedinjene nacije odabrale kao jednu od 6 zemalja u svetu u kojima će se odvijati druga faza nacionalnih konsultacija fokusiranih isključivo na kulturu i razvoj.

U novom krugu konsultacija, građani Srbije imaju priliku da kažu kako vide ulogu kulture u razvojnim procesima; kao i kako vide odnos kulture sa siromaštvom, obrazovanjem, rodnom jednakošću, održivim gradovima i urbanizacijom, zaštitom životne sredine i klimatskim promenama, te socijalnom uključenošću i pomirenjem.

Kao deo druge faze konsultacija, biće održane tri radionice sa predstavnicima/cama organizacija civilnog društva u Srbiji, i to:

  • 8. oktobar, Novi Sad – Kultura, rodna ravnopravnost, socijalna inkluzija i pomirenje;
  • 16. oktobar, Niš – Kultura, smanjenje siromaštva i obrazovanje;
  • 23. oktobar, Beograd – Kultura, održivi gradovi, urbanizacija i klimatske promene.

Zaključci sa ovih konsultativnih radionica postaće sastavni deo doprinosa Srbije u globalnoj raspravi buduće razvojne agende UN, ali i pomoći u boljem razumevanju mesta i značaja kulture za održivi razvoj Srbije.

Close Menu