Skip to main content
search

Biomasa: neiskorišćeni potencijal

Biomasa: neiskorišćeni potencijal

October 17, 2014 10:00 am | October 17, 2014 02:00 pm

Medija centar
Belgrade, Serbia

MEDIJA CENTAR, Теразије, Београд

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovaće do kraja ove godine seriju okruglih stolova za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase. Cilj ovih okruglih stolova je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga relevantnih političkih aktera, donosilaca odluka, kako sa nacionalnog tako i lokalnog nivoa, sa relevantnim stručnjacima iz ove oblasti i ostalim zaiteresovanim stranama.

Brojna istraživanja i studije koje su u Srbiji rađene poslednjih godina pokazuju da Srbija poseduje veliki potencijal u kako šumskoj tako i poljoprivrednoj biomasi. Korišćenjem biomase ne samo da se može ostvariti ušteda u potrošnji uglja i drugih konvencionalnih goriva, već se može smanjiti emitovanje ugljen dioksida, sumpora i drugih štetnih materija, kao i količina pepela koja se svake godine odlaže na deponije, što bi doprinelo unapređenju stanja životne sredine u Srbiji. Istovremeno, korišćenje biomase omogućilo bi stvaranje novih radnih mesta i doprinelo razvoju posebno ruralnih područja.

Prvi okrugli sto biće održan u petak, 17. oktobra od 11-14 časova u Medija centru, (velika sala, II sprat, Terazije 3) i biće posvećen pitanju korišćenja biomase u sistemu daljinskog grejanja u Beogradu. Imajući u vidu da je Beograd najveći potrošač električne energije u Srbiji, ali i da ima najveću pokrivenost daljinskim grejanjem (oko 44% teritorije Beograda), razmatraće se mogućnost uvođenja biomase u sistem, kao i pitanje mogućnosti održivog snabdevanja biomasom.

Na okrugli sto pozvani su predstavnici nadležnog i ostalih releavantnih ministarstava, predstavnici uprave grada Beograda, narodni poslanici – članovi relevantnih odbora, predstavnici poslovnog sektora, medija, međunarodnih organizacija, civilnog društva kao i stručnjaci iz ove oblasti.

Agendu skupa možete preuzeti OVDE.

Close Menu