Skip to main content
search

Seminar za članice Ženske parlamentarne mreže: socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva u Srbiji

Seminar za članice Ženske parlamentarne mreže: socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva u Srbiji

October 17, 2014 12:00 am | October 17, 2014 01:00 pm

Hotel "Park"
Belgrade, Serbia

Hotel Park, Veljka Dugoševića, Ruma

Uz podršku i u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Ženskom parlamentarnom mrežom, Beogradski fond za političku izuzetnost organizuje dvodnevni seminar posvećen socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva u Srbiji.

Naša namera je da zajedno sa poslanicama raspravimo sledeće teme:

  • Koji su razvojni prioriteti Srbije u vreme ekonomske krize? (Jasna Atanasijević, direktorka, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije)
  • Kako do socijalne kohezije u Srbiji ? (Žarko Šunderić, menadžer, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije)
  • Kako proces evropskih integracija može pomoći smanjenju siromaštva u Srbiji? (Srđan Majstorović, zamenik direktora, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije)
  • Kako aktivne mere zapošljavanja utiču na (re)integraciju žena na tržište rada i na koji način funkcioniše sistem podrške? (Svetlana Aksentijević, rukovodilac grupe za statistiku Filijale Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje)
  • Kako unaprediti pravednost obrazovanja u Srbiji? (Diskusija sa Aleksandrom Baucalom, profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Jelenom Marković, članicom Tima za monitoring i evaluaciju programa, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
Close Menu