Skip to main content
pretraga

Poseta Marte Fidalgo Gradskoj opštini Niška Banja i Romskom kulturnom centru u Nišu

October 24, 2019 01:00 pm | October 24, 2019 07:00 pm

Niška Banja
Srbija

Niška Banja, Serbia

Fotografije, Albert Rafael „Two people holding hands“ preuzeto sa pexels.com i fotografija sela Donja Studena, preuzeto sa Wikipedia

U četvrtak, 24. oktobra 2019. godine koordinatorka za romske politike Evropske komisije Marta Garsija Fidalgo i projektni menadžer za socijalnu inkluziju i prava manjina pri Delegaciji EU u Srbiji Mirjana Maksimović boraviće u poludnevnoj poseti Gradskoj opštini Niška Banja i projektu “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nivou” koji finansira Evropska unija, a koji sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja.

Gospođa Fidalgo je u poseti Republici Srbiji u okviru seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji koji se održava u Beogradu 23. oktobra 2019. godine u organizaciji Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Evropskom komisijom.

Tokom posete koordinatorka za romske politike i programska menadžerka upoznaće se sa projektom i postignutim rezultatima, ali i posetiti tri najugroženije porodice iz grupe povratnika po readmisiji kao i interno raseljenih lica, a za kraj posete predviđen je obilazak prvog Romskog kulturnog centra na Balkanu koji je otvoren u maju mescu ove godine.

Cilj projekta “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nivou” je da da doprinos potpunoj socijalnoj i ekonomskoj inkluziji povratnika po Sporazumu o readmisiji i interno raseljenim licima koje su odlučile da ostanu u Srbiji kroz promovisanje održivog koncepta (re) integracije povratnika i interno raseljenih lica, posebno onih romske nacionalnosti, primenom uspešno testiranog modela saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora.

Poseti će se pridružiti i zamenik direktora nemačke humanitarne organizacije Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. gospodin Timo Stegelmann sa svojim timom sa kojim se planira sinergija projekata i zajednička pomoć najugroženijim korisnicima projekta u okviru stambenog zbrinjavanja.

Program posete:

14:00 – očekivano vreme dolaska Marije Fidalgo i Mirjane Maksimović u lokalnu kancelariju projekta, Sinđelićeva 3, Niška Banja. Tokom kratkog boravka u kancelariji prisutni će biti upoznati sa radom kancelariji kao i ciljevima i rezultatima projekta. Ispred Beogradskog fonda za političku izuzetnost biće Marko Savković, programski direktor, Osman Balić, predsednik Lige Roma i gospodin Stegelmann, zamenik direktora HELP-a.

14:30 – 15:00 – susret sa predsednikom opštine Niška Banja Dejanom Jovanovićem i obraćanje medijima

15:30 – 17:30 – terenska poseta najugroženijim porodicama (u selima Radikina Bara, Donja Studena i naselje Nikola Tesla)

18:00 – očekivano vreme dolaska u Romski kulturni centar u kome će biti organizovan kraći kulturno umetnički program kao i susret sa gradonačelnikom Niša, Darkom Bulatovićem (TBC).

Za dodatne informacije, molim Vas kontaktirajte: Tamara Vučenović Projektni koordinator, BFPE

Close Menu