Skip to main content
search

U toku prvog dela lokalne debate biće predstavljen projekat ,,Od mog grada mojoj zemlji’’, njegov cilj i do sada sprovedene aktivnosti. Predstavnik lokalne samouprave bi u toku prvog panela trebalo da predstavi aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju postavljanja osnova za dugoročni razvoj Grada Šapca, uključujući prepreke i razvojne potencijale. Predstavnik lokalne partnerske organizacije bi trebalo da se osvrne na ulogu civilnog društva u obezbeđivanju osnovnih uslova za dugoročni razvoj lokalne zajednice.

Drugi deo lokalne debate će biti posvećen razgovoru o socio-ekonomskim aspektima razvoja grada Šapca. Cilj ovog panela je da se kroz razgovor prisutnih učesnika identifikuju osnovni, realni, potencijali razvoja, ali i najveći izazovi poput depopulacije lokalne sredine, objektivnih ekoloških izazova, odnosa između ekonomskog razvoja i očuvanja javnih dobara, odnos urbanog dela lokalne zajednice i rurala.

U trećem panelu, nakon uvodne reči govornika, pokreće se debata između govornika i učesnika o izazovima koji se tiču socijalne zaštite u Šapcu i kako ih prevazići.

Close Menu