Skip to main content
search

Ženska parlamentarna mreža u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Misijom OEBS-a u Srbiji i Fondacijom BFPE za odgovorno društvo 22. oktobra 2021. godine organizuje prvi u nizu sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave na temu sprovođenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Priboju.

Cilj poseta je upoznavanje narodnih poslanica iz Ženske parlamentarne mreže sa kapacitetima, uslovima i preprekama za sprovođenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti sa kojima se suočavaju lokalne samouprave, lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost, kao i organizacije civilnog društva koje funkcionišu na lokalnom nivou.

Posebna pažnja biće posvećena zastupljenosti žena na mestima odlučivanja u predstavničkim i izvršnim telima lokalne samouprave, upotrebi alata za rodnu ravnopravnost u radu lokalne uprave i mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i stepenu primene rodno odgovornog budžetiranja. Dodatno, narodne poslanice će se upoznati sa radom lokalnih odborničkih mreža u onim skupštinama gradova i opština gde su takve mreže osnovane.

 

Close Menu