Skip to main content
search

Dijalog Beograd-Priština: Da li političari čuju građane?

Dijalog Beograd-Priština: Da li političari čuju građane?

February 24, 2020 10:00 am | February 24, 2020 03:00 pm

Aeroklub
Beograd, Srbija

Uzun Mirkova 4, Beograd 11000, Serbia

Fotografije preuzete sa nspm.rs i wikipedia.org

Budućnost dijaloga Beograd – Priština nakon formiranja nove vlade Kosova i stavovi građana i građanki o dijalogu teme su panel diskusije koju  Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje u okviru Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija (KSPAG) u ponedeljak 24. februara 2020. od 10č u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).

U okviru prvog panela biće analiziran istraživački izveštaj Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija (KSPAG) „Briselski sporazumi, percepcije sa terena“.

Koliko su građani informisani o postignutim sporazumima? Ko ima najviše koristi od sporazuma? Kakvi su njihovi efekti na svakodnevni život ljudi? Šta građani misle o ulozi međunarodne zajednice u dijalogu između Beograda i Prištine?

Ovo su neka od pitanja na koje će odgovore ponuditi:

 • Isidora Stakić, istraživačica,  Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
 • Marko Savković, programski direktor, Beogradski fond za političku izuzetnost
 • Donika Marku, istraživačica, Kosovski centar za bezbednosne studije
 • ModeratorkaAnamari Repić, Beogradski fond za političku izuzetnost

Drugi panel biće posvećen tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, i pitanju njegove budućnosti. Na ovu temu diskutovaće:

 • Igor Bandović, direktor, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Naim Rašiti, izvršni direktor, Balkanska grupa za istraživanje javnih politika
 • Jelica Minić, predsednica, Evropski pokret u Srbiji
 • ModeratorIdro Seferi, novinar

S obzirom da od dijaloga najviše koristi treba da imaju građani, u okviru trećeg panela predstavićemo  stavove građana/ki u vezi sa dijalogom između Beograda i Prištine – šta vide kao najveće pretnje i kakav ishod dijaloga očekuju.

Razgovaraće se o nalazima posebnog izdanja „Barometra bezbednosti na Kosovu“, istraživanja javnog mnjenja koje se redovno sprovodi od 2012. godine, kao i o tome kakav je odnos građana Srbije prema dijalogu i normalizaciji odnosa.

Na ove teme diskutovaće:

 • Plator Avdiu, istraživač, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština
 • Nikola Burazer, izvršni direktor, portal European Western Balkans
 • Nikola Jović, asistent na Fekultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Moderatorka: Maja Bjeloš, istraživačica, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
Obezbeđen je simultani prevod sa engleskog jezika.
Molimo Vas da učešće potvrdite do petka, 21. februara imejlom na adresu [email protected] ili pozivom na broj 011 3287 226.
Konferencija se organizuju uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove aktivnosti isključiva je odgovornost Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija (KSPAG) i ni na koji način ne može predstavljati stavove Evropske unije.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu