Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Atlanski Savet i Institut za demokratiju organizuju razgovore u formi okruglog stola u periodu od 23. do 25. novembra 2022. godine u Skoplju, Severna Makedonija.

Cilj događaja u Skoplju je nastavak konstruktivne diskusije o važnim temama koje utiču na region. Učesnici će imati priliku da razgovaraju o glavnim porukama, zaključicima i narednim koracima unutar okvira Berlinskog procesa kao i o odnosima sa drugim inicijativama (Politička zajednica, Otvoreni Balkan itd.). Zatim, o geopolitičkim implikacijama važnim za budućnost regiona imajući u vidu da region Zapadnog Balkana nije imun na dešavanja u međunarodnim odnosima prouzrokovanim ratom u Ukrajini. Učesnici će takođe imati priliku da se bave i kritičnim aspektima društveno-ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu, uključujući pravednu tranziciju, potencijalnu štetu koja dolazi zbog poremećaja lanca snabdevanja i energetskom bezbednošću, kao i položajem ranjivih delova društva.

Događaj će okupiti predstavnike državnih institucija i istraživačkih centara iz regiona Zapadnog Balkana, predstavnike relevantnih evropskih zemalja, kao i SAD-a, eksperte međunarodnih tink-tenkova i akademiju sa ciljem da se postavi teren za dinamičnu i konstruktivnu diskusiju o navedenim temama.

Ovaj događaj se organizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Balkanskog fonda za demokratiju, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke, Savet za regionalnu saradnju i ERSTE Stiftung.

Sastojeći se od donosioca odluka i eksperta iz šest zemalja Zapadnog Balkana (ZB6), uključujći Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, zajedno sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Državama, Rusijom i Kinom – dijalozi su osmišljeni da pomognu povećanju i produbljivanju razumevanja, uz izgradnju poverenja između predstavnika različitih geopolitičkih interesa prisutnih u Regionu danas.

Close Menu