Skip to main content
search

Prvi sastanak Savetodavne grupe zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED II „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou“ u Srbiji održaće se 24. novembra 2022. godine u Beogradu u Hotelu Metropol.

Sastanak će biti prilika da relevantnim partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou predstavimo postignute rezultate i tok implementacije programa u prvih godinu dana u 14 partnerskih opština u Srbiji, kao i da se razmotre planovi o predstojećim aktivnostima i mogućim sinergijama. Osim toga, na sastanku će biti predstavljena i Situaciona analiza Procena kapaciteta za pružanje podrške povratnicima sa fokusom na Rome i Romkinje u 14 lokalnih samouprava u Srbiji, kao i nacrt Analize o mehanizmima podrške socijalnom uključivanju Roma i Romkinja sa posebnim osvrtom na praksu dodeljivanja sredstava za mere inkluzije iz lokalnih budžeta.

Close Menu