Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Atlanski Savet i Balkans Policy Research Group organizuju u periodu od 11. do 13. maja u Prištini okrugli sto u okviru inicijative Balkanski dijalozi na temu „Obezbeđivanje evropske budućnosti Zapadnog Balkana: omogućavanje pozitivnog mira“.

Zapadni Balkan je bio u fokusu bezbednosnih briga, posebno nakon rata u Ukrajini. U tom kontekstu, promocija regionalne saradnje i ekonomskih integracija je postala važnije više nego ikada ranije. EU i SAD su odigrale ključnu ulogu u podsticanju ovih napora, putem regionalnih inicijativa, kao i podrške reformama i pomirenju. Međutim, mnogi od izazova ostaju nerešeni, što šteti većoj saradnji i povećanoj otpornosti na pretnje spoljnih (i regionalnih) aktera koji žele da destabilizuju region. Više nego ikad, regionu su potrebne evropske integracije.

Imajući sve navedeno u vidu, cilj ovog događaja je produktivan dijalog sa svim relevantnim stručnjacima i donosiocima odluka kako bi se umanjili potencijali izazovi, rizici i pretnje koje okružuju region.

Close Menu