Skip to main content
search

U sredu 30. juna, u Somboru je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Fondacije BFPE za odgovorno društvo, a uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike iz obrazovnih ustanova.

Debata je obuhvatila tri dela. Prvi deo odnosio se na uvodne reči i obraćanja načelnice gradske uprave grada Sombora, Helene Roksandić Musulin, Srđana Vlaškalića, izvršnog direktora Somborskog edukativnog centra i Sonje Liht, predsednice Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Drugi deo – Razvojni potencijali grada Sombora, odnosno, predstavljanje socio-ekonomskih aspekata razvoja grada identifikovanih kroz istraživanje Somborskog edukativnog centra i Fondacije BFPE. U okviru trećeg dela – Saradnjom lokalne samouprave i civilnog sektora do ubrzanog lokalnog razvoja, predstavnica lokalne samouprave i predstavnik civilnog sektora, kao i istaknuti članovi zajednice prisutni na panelu identifikovali su najbolje kanale komunikacije, kao i oblasti u okviru kojih saradnja između ova dva sektora može najviše doprineti razvoju potencijala Sombora. Tom prilikom navedeno je da je samo ove godine odobreno 249 projekata za organizacije civilnog društva.

Učesnici debate usaglasili su se da Sombor ima potencijal za razvoj, zasnovan pre svega na znanju, fokusirajući se ideju koja je već više od pola veka san svih građana i građanki Sombora, a to je da Sombor postane univerzitetski grad, privlačan za mlade i IT sektor.

Pored ulaganja u ljudski kapital (prvenstveno u mlade) u Somboru, kao potencijal za razvoj grada pomenuta je i brza saobraćajnica do Beograda, za koju je neophodna podrška sa republičkog nivoa, ali koja bi u velikoj meri uvećala broj direktnih investicija u odnosu na dosadašnji procenat.

Close Menu