Skip to main content
search

GLOBSEC i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) organizovali su diskusiju o budućnosti odnosa između EU i Zapadnog Balkana 13. jula, događaj koji je ujedno predstavljao i pokretanje Političke i ekonomske radne grupe za Zapadni Balkan. GLOBSEC i BFPE udružili su snage kako bi uspostavili platformu za povezivanje EU, donosioca odluka na nacionalnom nivou i stručnjaka iz EU i Zapadnog Balkana u cilju održavanja stalnog dijaloga i razviijanja konkretnih rešenja koja će odraziti i odgovoriti rastućim izazovima u sa kojima je region suočen. 

Pandemija COVID-19 nastavlja da definiše dešavanja na globalnom nivou u 2020. godini, izazivajući nesigurnost u pogledu naše zajedničke budućnosti i stvarajući rastuće izazove, kako globalno tako i regionalno, koji utiču na planiranje i kreiranje politika. 

Na zapadnom Balkanu, pandemijom su naglašeni ekonomski izazovi sa kojima se region suočava, pored neizvesnog puta ka pristupanju EU. Nadalje, 2020. se smatra ključnom godinom za stanje demokratije na Zapadnom Balkanu. Izbori su održani ili će se održati u svim zemljama regiona, što će biti dobra prilika da se ispita da li će demokratsko zaostajanje ostati realnost u ovom području. Tokom vrhunca pandemije COVID-19, demokratske vrednosti i slobode ostavljeni su po strani u korist bezbednosti i sigurnosti. Pitanje je da li su ograničenja vladavine zakona i nizak nivo poštovanja demokratskih vrednosti bili karakteristični za pandemiju ili je to postala nova normalnost regiona? 

Učesnici uvodnog događaja razmenjivali su mišljenja i ideje o trenutnoj situaciji u regionu. Politička i ekonomska radna grupa za Zapadni Balkan, koju su inicirale dve organizacije, predstavljaće dugoročnu platformu za rešavanje najznačajnijih pitanja i razmotriti dalje korake koje je potrebno preduzeti u vezi sa trenutnim i budućim dešavanjima na Zapadnom Balkanu i njegovim odnos prema EU i njenom susedstvu.

Close Menu