Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost je u saradnji sa udruženjem Krokodil organizovao od 14. do 16. Marta 2019. godine susret pisaca iz Srbije i sa Kosova pod nazivom U susedstvu.

Skup je okupio dvadeset pisaca koji su proveli zajedno dva dana u Beogradu učestvujući u čitanjima svojih dela, ali i okruglim stolovima. Mesto dešavanja ovog skupa je bio Krokodilov Centar za savremenu književnost.

Pisci su svoje tekstove čitali na svom maternjem jeziku – srpskom ili albanskom, a s obzirom da su svi tekstovi prevedeni na oba jezika, publika je mogla da ih prati u potpunosti.

Okrugli stolovi su bili posvećeni percepcijom savremene književnosti u Srbiji i Kosovu, odnosno pitanjem kako vidimo jedni druge, ali i pitanjima kako unaprediti kulturnu i književnu komunikaciju izmađu Prištine i Beograda i kako uticati na poboljšanje medijskog izveštavanja na obe strane.

Ovaj skup je imao za cilj da doprinese uspostavljanju i održavanju stabilnih odnosa između Srbije i Kosova putem profesionalnih veza koje nadilaze okvire dnevne politike, kao što su književne i kulturne spone između autora i autorki mlađe i srednje generacije iz Kosova i Srbije, a koje konstantno otežavaju zajednička prošlost, političke prilike, kao i ogromna jezička barijera. Kao rezultat skupa, biće objavljena publikacija sa zbirkom tekstova koje su autori odabrali i koje su čitali na javnim čitanjima tokom dva dana događaja.

Skup je održan u okviru projekta „Kroz inovacije do poverenja i promene svesti“ koji Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi uz podršku Delegacije EU u Srbiji.

Close Menu