Skip to main content
search

„Iznenađuje sa koliko upornosti se nemačko javno mnjenje odupire da paušalno osudi politiku Vladimira Putina, te da težinu ukrajinske krize natovari na leđa poznatih predrasuda o nesposobnosti ruskog bića za demokratiju.“

„Što su teže optužbe zapadnog sveta prema Putinu, što su glasniji zahtevi za oštrijim sankcijama prema Rusiji, to je u Nemačkoj brojnija armija onih koji traže razumevanje za Putinove postupke.

(Nemačko javno mnjenje) smatra da se izlazak iz krize može pronaći jedino u saradnji sa Rusijom, dok međusobne optužbe vode samo u sve dublje ukopavanje u rovove i utvrđivanje linije fronta.

Naša Jelena Volić Hellbusch u autorskom tekstu u „Novom magazinu“ objašnjava čitaocima kako se nedovoljno pažnje posvećuje složenosti odnosa Nemačke i Rusije i da se u našoj javnosti krivo prenosi nemačko viđenje ukrajinske krize. Najzad, u tekstu Jelena postavlja više pitanja koja su od suštinskog značaja za razumevanje strateške kulture moderne Nemačke.

Tekst koji je pod nazivom „Madam Šoša – Ruskinja na Čarobnom bregu“ izašao u br. 187 nedeljnika Novi magazin, 27. novembra 2014. preuzmite OVDE.

Close Menu