Skip to main content
pretraga

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) je u četvrtak, 7. decembra u hotelu Zira u Beogradu okupio predstavnike lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz svih krajeva Srbije, kao i predstavnike civilnog sektora iz Beograda na okruglom stolu pod nazivom “Uključivanjem građana do odgovornih javnih finansija”.

Pored predstavljanja rezultata finalnog okupljanja učesnika projekta „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije” koji je BFPE realizovao u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC), okrugli sto je poslužio za razmenu iskustava  i primera dobre prakse u uključivanju građana u tokove lokalnih javnih finansija na lokalnom nivou.

Ovo prilikom predstavljena je i studija “Putokaz kroz Srbiju – ka odgovornijim javnim finansijama kroz uključivanje građana”. Ova publikacija sadrži kratak pregled iskustava sa projekta, ali predstavlja i svojevrsno uputstvo za podsticanje uključivanja građana i civilnog društva u procese javnih finansija na lokalnom nivou. Autori ističu potencijalni sled koraka i najznačajnijih faza ovog procesa, a svaka od njih je ilustrovana primerima dobre prakse iz 15 gradova i opština u Srbiji. Kao takav, ovaj “Putokaz” namenjen je svim lokalnim samoupravama koje žele da razmotre strategije za unapređenje javnih finansija u saradnji sa civilnim sektorom, ali i za sve sadašnje i buduće aktiviste koji žele da se aktiviraju u svojoj lokalnoj zajednici.

Okupljenima su se obratili Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Vera Kovačević, menadžerka projekta UNDP i Marko Savković, programski direktor BFPE. Gospodin Stepanović je podvukao značaj saradnje i konsultacija civilnog društva i nevladinog sektora, a ukazao je i novine u zakonskim rešenjima koja su u pripremi, poput uvođenja obavezne javne rasprave o budžetu lokalne samouprave. Gospođa Kovačević istakla je strateško usmerenje UNDP na oblast odgovorosti upravljanja javnim finansijama, kao i na značaj promovisanja primera dobrih praksi u ovoj oblasti. Marko Savković je istakao značaj uspostavljanja saradnje između predstavnika lokalne samouprave i civilnog društva i uspostavljanja poverenja u lokalnoj zajednici.

Close Menu