Skip to main content
search

Anticiganizam je specifična vrsta rasizma usmerenog prema Romima, koji rasplamsava narative govora mržnje prema Romskim zajednicama. O ovim dvema važnim temama razgovaralo se u Beogradu sa 40 predstavnika lokalnih akcionih grupa iz partnerskih gradova i opština u Srbiji.

Učesnicima je predstavljen pojam anticiganizma i uticajem ovog fenomena na ljudsko dostojanstvo i samopercepciju pojedinaca i grupa. Tokom sesija emitovan je niz deskriptivnih video primera kako bi se podigla svest o skrivenim porukama koje jačaju stereotipne slike o romskoj zajednici.

Govor mržnje i derogativni narativi prema određenim pojedincima ili grupama objašnjeni su kroz ilustrativne primere nedavnih incidenata na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima u Srbiji. Učesnicima je takođe dat set alata kako da izgrade kontra i alternativne narative protiv prisutnih trendova govora mržnje prema romskoj zajednici. Pored toga, učesnici su imali priliku da pokažu svoju kreativnost kroz zajednički rad u izgradnji alternativnih poruka primerima govora mržnje koji su im predstavljeni tokom prethodnih sesija.

Savet Evrope je intenzivno radio na ovim temama. Pored Predloga politika ECRI br. 13 o borbi protiv anticiganizma i diskriminacije Roma od 2020. godine, Komitet ministara Saveta Evrope nedavno je usvojio Preporuku CM/Rec(2022)16[1] Komiteta ministara država članica o borbi protiv govora mržnje. Organizacija takođe nudi različite alate i smernice za olakšavanje izgradnje kapaciteta različitih korisnika kako bi adekvatno odgovorili na rastuće trendove govora mržnje prema marginalizovanim grupama, uključujući Rome, i jačanje stereotipa i negativnih efekata anticiganizma. Dva važna resursa u ovom pogledu su Ogledala – Priručnik o borbi protiv anticiganizma kroz obrazovanje o ljudskim pravima i MOŽEMO! Preduzimanje akcije protiv govora mržnje kroz kontra i alternativne narative.

Radionica je zajednički organizovana između Zajedničkog programa EU-SE ROMACTED faze II o „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou“ i Zajedničkog programa EU-SE „Horizontalna pomoć za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ u okviru „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav!” kampanje.

Ovaj tekst prvobitno je objavljen na sajtu ROMACTED programa Saveta Evrope.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu