Skip to main content
pretraga

U organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetost (BFPE) i Asocijacije za Jugoistočnu Evropu (SOG) iz Minhena, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, realizovana je međunarodna ekspertska radionica “Pogled preko horizonta: součavanje sa izbegličkom i migrantskom krizom”, održana u Beogradu, 10. i 11. marta 2016. godine.

Cilj radionice je postignut u vidu predloga prvih koraka ka održivim rešenjima:

Kratkoročne preporuke

Za vlade, donatore, međunarodnu zajednicu:

 1. Poziv na samit – Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP)
 2. Učestvovanje u procesu reintegracije
 3. Uveriti se da je dogovor sklopljen sa Turskom zakonit
 4. Obezbediti bezuslovni pristup proceduri traženja azila, puno poštovanje principa o zabrani proterivanja ili prisilnog povratka
 5. Uzdržavanje od ubrzanih procedura prisilnog povratka
 6. Povratiti/uspostaviti kontrolu nad takozvanim ’’tačkama rizika’’ (eng. hot spots)

Za civilno društvo:

 1. Koristiti i angažovati regionalne inicijative i okvire, tj.  Regionalnu inicijativu za migracije, azil i izbeglice (MARI); i Regionalni savet za saradnju (RCC)
 2. Biti oprezan zbog procesa koji se već odvijaju ili će se odvijati u suprotnom smeru – razmišljati o mešovitim migracijama, readmisiji, itd.
 3. Pribegavati sudskom postupku gde i kad je moguće kako bi se vlasti držale odgovornim

Srednjeročne preporuke:

Za vlade, donatore, međunarodnu zajednicu:

 1. Posvetiti više pažnje na prevenciju sekundarnih kretanja (eng. secondary movements)
 2. Uskladiti granične regulative
 3. Postiči dogovor o  “sigurnim trećim zemljama“
 4. Omogućiti prostor za uključivanje civilnog društva
 5. Napraviti novu graničnu agenciju

Dugoročne preporuke:

Za vlade, donore, međunarodnu zajednicu:

 1. Poglavlje 24 (u pristupnim pregovorima sa potencijalnim članicama EU) mora predstavljati okvir za razmatranje i merenje napretka postignutog u migracionim politikama
 2. Ne posmatrati izbeglice/migrante samo kao teret, već i kao one koji doprinose lokalnoj ekonomiji
 3. Izbeglice/migranti moraju biti konsultovani u izvesnoj meri pre nego što integracija počne, ‘ne možemo odlučivati umesto njih’
 4. Vratiti se praksi integrisanog upravljanja granicom!

Za civilno društvo:

 1. Sprečiti da proces pristupanja EU postane proces ’’zavadi pa vladaj’’
 2. Otvoriti ozbiljnu debatu o budućnosti multikulturalizma u Evropi
Close Menu