U okviru projekta “Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji u Republici Srbiji” koji finansira delegacija EU a sprovodi je Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa partnerima Ligom Roma i gradskom opštinom Niška Banja, pomoć za stambeno zbrinjavanje dobiće 30 porodica povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i porodica interno raseljenih lica. Među njima je porodica Osmanović, koja ima status povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, a koju je 27. oktobra posetila koordinatorka za romske politike Evropske komisije Marta Garsija Fidalgo u pratnji predstavnika BFPE, Lige Roma i predsednika opštine Niška Banja.

Osmanovići i još jedna najugroženija romska povratnička porodica dobiće seoske kuće sa okućnicom u okviru ovog projekta, a ostali pomoć u vidu građevinskog materijala.

Komesarijat za migracije Republike Srbije (KIRS), koji je institucija korisnik na ovom projektu, je na osnovu ugovora o sufinansiranju sa opštinom Niška Banja obezbedio jedan dodatni paket građevinskog materijala kako bi svi korisnici koji su imali odgovarajuće socijalne karte (koje je sačinio BFPE) dobili ovaj vid pomoći.