Skip to main content
pretraga

U okviru projekta “Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji u Republici Srbiji” koji finansira delegacija EU a sprovodi je Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa partnerima Ligom Roma i gradskom opštinom Niška Banja, pomoć za stambeno zbrinjavanje dobiće 30 porodica povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i porodica interno raseljenih lica. Među njima je porodica Osmanović, koja ima status povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, a koju je 27. oktobra posetila koordinatorka za romske politike Evropske komisije Marta Garsija Fidalgo u pratnji predstavnika BFPE, Lige Roma i predsednika opštine Niška Banja.

Osmanovići i još jedna najugroženija romska povratnička porodica dobiće seoske kuće sa okućnicom u okviru ovog projekta, a ostali pomoć u vidu građevinskog materijala.

Komesarijat za migracije Republike Srbije (KIRS), koji je institucija korisnik na ovom projektu, je na osnovu ugovora o sufinansiranju sa opštinom Niška Banja obezbedio jedan dodatni paket građevinskog materijala kako bi svi korisnici koji su imali odgovarajuće socijalne karte (koje je sačinio BFPE) dobili ovaj vid pomoći.

Close Menu